To się może przydarzyć każdemu. Jeszcze wczoraj dokument był, a dziś go nie ma. Mógł zostać zgubiony, paść łupem złodzieja albo trafić do pralki w kieszeni letniej kurtki… Na szczęście przepisy pozwalają pechowcom i roztargnionym na odzyskanie utraconych "ważnych papierów", tablic rejestracyjnych itp. Nie warto z tym zwlekać, bowiem wobec osób lekceważących prawo są już one bardziej surowe.

Aktualnie za kierowanie pojazdem bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów, do których należą przede wszystkim prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, nie grozi mandat. Od kilku lat kierowcy nie mają obowiązki mieć ich przy sobie, ponieważ w przypadku ewentualnej kontroli policjanci sprawdzają wszystkie wymagane dane w systemie CEPiK. Trzeba mieć przy sobie jedynie dowód osobisty, aby możliwa była weryfikacja tożsamości kierowcy. Jednak nie znaczy to, że zgubionymi dokumentami nie trzeba się martwić. Należy je jak najszybciej wyrobić, ponieważ np. fizyczny dowód rejestracyjny potrzebny jest w trakcie przeglądu pojazdu.

Zgubiłeś dokumenty? Zobacz jak je odzyskać Foto: Auto Świat
Zgubiłeś dokumenty? Zobacz jak je odzyskać

Zgubione dokumenty: karta pojazdu

W przypadku utraty karty pojazdu należy zwrócić się do wydziału komunikacji, w którym zarejestrowane jest auto, z prośbą o wydanie wtórnika. Należy tam przedłożyć:

 • wypełniony formularz wniosku;
 • dowód osobisty (do wglądu);
 • dowód rejestracyjny;
 • dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC (do wglądu);
 • oświadczenie o utracie (zagubieniu) karty pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (a w wypadku zniszczenia karty – dotychczasową kartę lub jej pozostałości).

W razie utraty karty pojazdu procedura obejmuje również obowiązkową wymianę dowodu rejestracyjnego. Ponieważ trzeba na niego czekać do 30 dni, to – jeśli nie chcemy unieruchamiać auta na ten okres – należy również złożyć wniosek o wydanie pozwolenia czasowego (czyli tzw. tymczasowego dowodu rejestracyjnego).

Koszty: samo wydanie wtórnika karty pojazdu kosztuje 75 zł plus 0,50 zł tzw. opłaty ewidencyjnej. Dodatkowo trzeba jednak będzie zapłacić 54 zł (plus 0,50 zł) za nowy dowód rejestracyjny oraz 12,50 zł (plus 0,50 zł) za nowe znaki legalizacyjne (nalepki na tablice). Za pozwolenie czasowe zapłacimy 13,50 zł (plus 0,50 zł).

Gdy zgubionym dokumentem jest prawo jazdy

Prawo jazdy — w przypadku zgubienia tego dokumentu wtórnik uzyskamy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Składamy tam:

 • wypełniony formularz wniosku;
 • dowód osobisty (do wglądu);
 • fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm przedstawiającą lewy półprofil z widocznym lewym uchem bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 • kserokopię posiadanego dokumentu (gdy powodem wystąpienia o wtórnik jest jego zniszczenie);
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Koszty: koszt wydania wtórnika prawa jazdy wynosi 100,50 zł.

Zgubiony dowód rejestracyjny

W przypadku zgubienia dokumentu, którym jest dowód rejestracyjny, wtórnik uzyskamy, składając w wydziale komunikacji:

 • wypełniony formularz wniosku;
 • dowód osobisty (do wglądu);
 • kartę pojazdu, jeśli była wydana;
 • tablice rejestracyjne (dotyczy tylko aut z "białymi" tablicami);
 • dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC (do wglądu);
 • oświadczenie o utracie (zagubieniu) dowodu rejestracyjnego pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (a w wypadku zniszczenia – dotychczasowy dowód lub pozostałości);
 • wyciąg z rejestru badań technicznych prowadzonego przez stację kontroli pojazdów określający termin następnego badania technicznego (wyciągu nie trzeba składać, jeśli wydział komunikacji dysponuje informacją o terminie następnego badania technicznego lub właściciel auta przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego).

Jeśli chcemy korzystać z auta w okresie oczekiwania na wtórnik, należy złożyć też wniosek o wydanie pozwolenia czasowego.

Koszty: wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego kosztuje 54 zł plus 0,50 zł tzw. opłaty ewidencyjnej. Dodatkowo zapłacimy 12,50 zł (plus 0,50 zł) za nowe znaki legalizacyjne (nalepki na tablice). Pozwolenie czasowe kosztuje 18,50 zł (plus 0,50 zł).

Zgubione dokumenty samochodowe przed przerejestrowaniem

W przypadku utraty dowodu nowo zakupionego pojazdu przed jego przerejestrowaniem należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie w wydziale komunikacji, w którym auto było ostatnio zarejestrowane. Wymaga to przedłożenia tam umowy kupna-sprzedaży oraz tego, by poprzedni właściciel samochodu zgłosił jego sprzedaż.

Koszty: za zaświadczenie z miejsca ostatniej rejestracji zapłacimy najczęściej 17 zł.

W przypadku utraty zagranicznych dokumentów przed zarejestrowaniem auta w Polsce musimy uzyskać odpowiednie wtórniki w kraju rejestracji.

Koszty: zależą od kraju poprzedniej rejestracji.

Zgubione tablice rejestracyjne

Tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepka kontrolna — w razie utraty tablic rejestracyjnych w wydziale komunikacji składamy:

 • wypełniony wniosek;
 • dowód osobisty (do wglądu);
 • kartę pojazdu (jeśli była wydana);
 • dowód rejestracyjny;
 • oświadczenie o utracie (zagubieniu) tablic (tablicy) rejestracyjnych pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub wydane przez policję zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży tablic.

Jeśli w okresie oczekiwania na nowe znaki i dokumenty chcemy korzystać z samochodu, musimy też wystąpić o wydanie pozwolenia czasowego.

Koszty: za komplet nowych tablic zapłacimy 80 zł, do tego dojdą koszty dowodu rejestracyjnego (54 zł plus 0,50 zł opłaty ewidencyjnej), znaków legalizacyjnych (12,50 zł plus 0,50 zł). Za pozwolenie czasowe zapłacimy dodatkowo 18,50 zł plus 0,50 zł, a za komplet tablic tymczasowych 30 zł plus 12,50 zł za nalepki legalizacyjne.

W przypadku utraty znaków legalizacyjnych można uzyskać komplet nowych nalepek na tablice. Wymaga to zgłoszenia się z nimi do wydziału komunikacji.

Koszty: komplet znaków legalizacyjnych kosztuje 12,50 zł plus 0,50 zł opłaty ewidencyjnej.

Zgubione dokumenty celne lub dowód własności pojazdu

Dowód własności pojazdu, dokumenty celne itp. — w przypadku utraty dowodu własności wszystko zależy od tego, jaki był to dowód – w niektórych sytuacjach zastąpienie go nowym może okazać się banalnie proste, w innych – bardzo trudne. Jeżeli samochód kupiliśmy od licencjonowanej firmy handlowej (np. komisu, autoryzowanej stacji obsługi) lub przedsiębiorstwa, sprawa nie powinna być trudna – sprzedawca powinien wystawić duplikat faktury (dowodu sprzedaży). Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o firmę z Polski, czy z zagranicy, choć w tym drugim przypadku zabiegi organizacyjne mogą być nieco trudniejsze (po części rekompensuje to fakt, że w wielu krajach dokumenty tego rodzaju nie są darzone aż tak dużym szacunkiem jak w Polsce, może się więc okazać, że właściciel "autohandlu" bez zmrużenia oka wyjmie bloczek z kieszeni i wypisze nowy "kwitek").

W razie zgubienia umowy kupna-sprzedaży trzeba po prostu sporządzić nową. Jeśli tylko mamy kontakt ze sprzedawcą auta lub przynajmniej jego dane adresowe, nie powinno być z tym problemu. Dużo gorzej, gdy jest inaczej. Tym bardziej więc ostrzegamy przed kupowaniem samochodu od pośrednika, który dysponuje jedynie umową podpisaną in blanco przez sprzedającego. Może się bowiem okazać, że padliśmy ofiarą oszustwa. Zdecydowanie odradzamy próby fałszowania dokumentów sprzedaży!

Jeżeli chodzi o inne dokumenty niezbędne np. do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy, to uzyskanie ich duplikatów czy kopii jest zwykle możliwe, choć dość kłopotliwe. W szczególności nie powinno być problemów z odtworzeniem dokumentów celnych i podatkowych, bowiem przechowywane są one w archiwach odpowiednich urzędów.

Koszty: trudne do oszacowania, zależne przede wszystkim od koniecznych podróży itp.

Zgubiłeś dokumenty? Zobacz jak je odzyskać Foto: Auto Świat
Zgubiłeś dokumenty? Zobacz jak je odzyskać

Zgubiona tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa — uzyskanie wtórnika tabliczki znamionowej jest niemożliwe, przepisy przewidują natomiast wykonanie tabliczki zastępczej. Najpierw jednak musimy udać się do stacji kontroli pojazdów, gdzie uzyskujemy zaświadczenie potwierdzające brak tabliczki znamionowej. Następnie w wydziale komunikacji składamy:

 • wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie tabliczki zastępczej;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • zaświadczenie od diagnosty;
 • dowód osobisty (do wglądu);
 • dowód rejestracyjny (do wglądu);
 • kartę pojazdu (do wglądu, jeśli była wydana).

Koszty: opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.