Wartość transakcji to ok. 90 mln złotych. Aby do niej doszło potrzebna jest jeszcze zgoda kilku instytucji, m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Link4 to towarzystwo dzialające w Polsce od 2003 roku, jako pierwsza firma ta wprowadziła ubezpieczenia direct - czyli zawierane przez telefon.

Od czerwca 2009 roku Link4 jest częścią firmy ubezpieczeniowej RSA działającej w 130 krajach na całym świecie.

Zysk brutto Link4 pod koniec 2013 roku wyniósł ok. 30 mln złotych.

PZU kupując Link4 chce zwiększyć obszar działania, pozyskać klientów, którzy preferują ubezpieczenia typu direct - czyli ludzi młodych, dynamicznych i zamożnych.

Pewnym niebezpieczeństwem może być spora grupa klientów niezadowolonych z działania i sposobu likwidacji szkód przez Link4.

Oprócz Link4 w Polsce PZU chce również kupić towarzystwa ubezpieczeniowe na Litwie, na Lotwie oraz w Estonii. Po tych transakcjach PZU SA zostanie liderem ubezpieczeniowym na Litwie i Lotwie, a w Estonii będzie miało 3 pozycję na rynku.