Z podstawowym wyposażeniem kosztuje jedyne 563 tys. zł