Budżet GDDKiA składa się z różnych niezależnych pozycji. Pula remontowa to jeden z elementów, drugi to pieniądze na nowe inwestycje, w tym autostrady i drogi ekspresowe. Nie może być zatem mowy, że efektywna polityka inwestycyjna GDDKiA w zakresie budowy nowych dróg szybkiego ruchu, powoduje konieczność ograniczenia środków na prace remontowe.

W tym roku zakończyły się już remonty na około 100 km dróg za kwotę 692 mln zł. W tej chwili w trakcie remontów jest 151 odcinków o łącznej długości 814 km, które zostaną zakończone w tym lub w 2010 roku. Z planowanych do ogłoszenia 199 postępowań przetargowych rozstrzygnięto 159. Toczą się postępowania przetargowe na remonty lub przebudowy 18 odcinków o łącznej długości 109 km.

Pozostały do wszczęcia 22 postępowania przetargowe na remonty lub przebudowy odcinków o łącznej długości 110 km. GDDKiA w 2009 roku podpisała umowy o wartości 1,6 mld zł na remonty lub przebudowy 790 km dróg, które zakończą się w tym lub w 2010 roku. Koszt realizacji całego planu oszacowany został na 2,3 mld zł.

Źródło: GDDiK