Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził dziś, że Departament Postępowań Kontrolnych CBA rozpoczął sprawdzanie zgodności z prawem decyzji NCBR, które dotyczą wsparcia ze środków unijnych, budżetu państwa i samorządowych. Chodzi przede wszystkim o program operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-13, w ramach którego m.in. prowadzono program reaktywacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego i wdrożenia pojazdu osobowego "Syrenka".

Rzecznik prasowy NCBR Kamil Melcer potwierdził, że rzeczywiście od 20 września toczy się taka kontrola, która ma się zakończyć 20 grudnia tego roku. Zgodnie z ustawą o CBA, kontrola powinna trwać właśnie nie dłużej, niż trzy miesiące. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach szef CBA może wydłużyć ją o kolejne sześć miesięcy.

Dodajmy, że głównym celem wsparcia rządowego i unijnego wsparcia dla wspomnianych programów, była pomoc w zastosowaniu wyników badań naukowych w gospodarce. Program miał wspierać przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe - m.in. opracowanie nowej technologii lub produktu, obejmujące przetestowanie go w skali demonstracyjnej. Jednym z projektów, który uzyskał dofinansowanie, była odbudowa polskiego przemysłu motoryzacyjnego poprzez reaktywację polskiej marki motoryzacyjnej pod nazwą "Syrenka".

W tej sprawie pod koniec kwietnia 2013 r. umowę konsorcjum naukowego zawarły AMZ-Kutno z Kutna oraz Przemysłowy Instytut Motoryzacji z Warszawy. Miało ono zbudować od podstaw nowy polski pojazd przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz wdrożyć jego produkcję w małej serii. Przygotowały one wniosek o środki europejskie, który w maju 2013 r. został złożony do NCBR, a w listopadzie 2013 r. podpisano umowę. Koszt projektu miał wynieść 7,44 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE, o które wnosiło konsorcjum - prawie 4,5 mln zł.

Wnioskodawcy podkreślali, że wówczas wiele koncernów z sukcesem reaktywowało "kultowe" modele samochodów - Fiat 500, Mini Morris, czy Volkswagen. W Kutnie miał powstać samochód z lekkim nadwoziem z kompozytów, wyposażony w hybrydowy napęd. Konsorcjum deklarowało, że powstaną trzy pierwsze egzemplarze demonstracyjne, służące do testów. W kolejnym etapie planowana była sprzedaż 50 samochodów w pierwszym roku produkcji, a po 300 w kolejnych. Projekt miał zakończyć się z końcem marca 2016 r. Faktycznie udzielona dotacja na projekt była o 627 tys. niższa od zakładanego zakładanej i wyniosła 3 mln 863,8 tys. zł. Produkcja "Syrenki" nie ruszyła jednak do dziś.

Łączne wsparcie z NCBR w ramach programów pilotażowych uzyskało 41 badań naukowych i prac rozwojowych na kwotę prawie 436 mln zł. CBA sprawdzi celowość i zgodność z prawem podpisania tych umów, efekty ich realizacji oraz innych z tego zakresu.