Fachowcy twierdzą jednak, że pobieranie jej od pikapów wymagałoby zmiany ustawy o podatku akcyzowym.