pl. Oferowane tam pojazdy są sprzedawane w formie licytacji (poprzedzonej rejestracją uczestników), a o ich stanie technicznym świadczy opinia uprawnionego rzeczoznawcy.