Suzuki i GM utrzymują konstruktywne relacje biznesowe od sierpnia 1981 roku. Firmy podjęły wzajemną deklarację kontynuacji promowania i wdrażania nie tylko aktualnych projektów, w tym związanych z rozwojem współpracy nad zaawansowanymi technologiami przemysłu motoryzacyjnego, lecz także współpracy przy ekspansji na nowe rynki wschodzące.

Porozumienie jest oparte o niedawne ustalenia pomiędzy Rickiem Wagonerem, prezesem zarządu i dyrektorem wykonawczym General Motors Corporation oraz Osamu Suzuki, prezesem zarządu i dyrektorem wykonawczym Suzuki Motor Corporation.

Uzyskało ono poparcie i zostało przyjęte przez zarządy GM i Suzuki, które jednocześnie potwierdziły możliwość pozytywnego rozpatrzenia odkupienia akcji Suzuki przez GM w przyszłości.

GM planuje sprzedaż 16 413 000 akcji Suzuki, co stanowi 3 procent całkowitego kapitału Suzuki, na otwartym rynku w dniu 18 listopada. Suzuki zakupi na otwartym rynku w systemie ToSTNeT-2 (Tokyo Stock Exchange Trading Network System), którego operatorem jest giełda w Tokio, liczbę akcji równoważną tej, którą zamierza sprzedać GM.

Ustalono, że ceną transakcyjną będzie kurs zamknięcia w poniedziałek 17 listopada, wynoszący 1 363 jenów za akcję. Całkowita szacunkowa wartość transakcji wynosi 22 370 919 000 jenów. Na zakup akcji Suzuki wykorzysta środki finansowe pochodzące z rezerwy własnej.

Oświadczenie pana Osamu Suzuki

“Firmy Suzuki i GM, jako partnerzy biznesowi stale wymieniały szczere opinie na różne tematy. Ponieważ GM zdecydowało się podjąć ten wyjątkowy krok w kierunku poprawy swojego wyniku finansowego, co nietrudno zrozumieć, zdecydowaliśmy się weprzeć to stanowisko. W rozmowie z panem Wagonerem potwierdziliśmy, że wszystkie indywidualne projekty będą kontynuowane. Operacja nie będzie miała wpływu na aktualne plany biznesowe Suzuki.”