Oznacza to, że aktualnie syetem viaToll obejmuje już około 3600 KM. System funkcjonuje na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Płatność w ramach Systemu viaToll obejmuje wszystkie pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Niestety, nie każdy zdaje sobie sprawę, że do auta osobowego wystarczy podpiąć przyczepę kempingową lub łódź, żeby łączna masa takiego zestawu przekroczyła 3,5 t. A to oznacza, że podlega on już opłatom w ramach systemu viaTool. Warto sprawdzić to przed wyjazdem na trasy, bo kary są bardzo wysokie.

Nowe odcinki dróg objętych systemem viaToll:

• droga ekspresowa S8 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2012B do węzła Mężenin (ok. 16 km);

• droga ekspresowa S19 – od węzła Lublin Sławinek do węzła Lublin Węglin (ok. 9 km);

• droga krajowa nr 24 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Pniewach do węzła Skwierzyna Południe (ok. 53 km);

• droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Kuznocinie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w Guzowie (ok. 15 km);

• droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876 w Chudolipiu do skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683 w Dębówce (ok. 42 km);

• droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2709W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4201W (ok. 47 km);

• droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4202W do węzła Brok (ok. 32 km);

• droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1258F w Boczowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1225F w Poźrzadle (ok. 21 km);

• droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1238F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1211F w Myszęcinie (ok. 23 km);

• droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1217F do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305 (ok. 34 km);

• droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 14 w Łowiczu do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Kuznocinie (ok. 23 km);

• droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Sochaczewie do granicy m. Warszawa (ok. 44 km).