• Zmiany, które są związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, mają wejść w życie w marcu przyszłego roku
  • Dla kierowców oznacza to oszczędności, a dla gmin uszuplenie wpływów o ponad 10 mln zł rocznie

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, którego autorem jest Ministerstwo Infrastruktury, został we wtorek opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Celem noweli jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał niezgodność jednego z zapisów ustawy o kierujących pojazdami z konstytucją.

Chodzi o pobieranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy w wypadku konieczności zmiany danych spowodowanej np. zmianą nazwy ulicy przez samorządy. W związku z wyrokiem TK w takich przypadkach właściciele dokumentów nie ponoszą już opłat za wydanie nowych dokumentów.

Obecne przepisy w dalej nakładają obowiązek wpisania do prawa jazdy adresu zamieszkania osoby, na którą wystawiony jest dokument. Właściciel prawa jazdy powinien także zgłosić zmianę staroście w ciągu 30 dni od faktycznego zajścia zmiany.

„Taka konstrukcja prawna powoduje, że każda zmiana miejsca zamieszkania, nawet w obrębie jednego organu wydającego prawo jazdy, wymaga wymiany dokumentu prawa jazdy na zawierający właściwy adres zamieszkania. Generuje to koszty dla posiadaczy prawa jazdy w przypadku, jeżeli to oni dokonali zmiany miejsca zamieszkania” – napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia.

W uzasadnieniu zaznaczono także, że prawo jazdy poświadcza jedynie uprawnienia do kierowania pojazdami, a „z punktu widzenia obsługi administracyjnej” umieszczanie adresu w prawie jazdy „nie jest konieczne”. Dlatego autorzy projektu zaproponowali usunięcie adresu zamieszkania z dokumentów, zaznaczając jednocześnie, że prawa jazdy wydane przed wejściem w życie nowych przepisów zachowają ważność do końca okresu obowiązywania.

W ocenie skutków regulacji do projektu nowelizacji rozporządzenia zaznaczono, że w większości krajów Unii Europejskiej adres zamieszkania w prawie jazdy nie jest umieszczany. Ponadto wskazano, że brak wpisywania adresu zamieszkania do tych dokumentów obniży koszty "uzyskania i utrzymania" praw jazdy, odciąży obywateli i zmniejszy obciążenie wydziałów komunikacji.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, zmiana przepisów zmniejszy dochody wszystkich powiatów o ponad 10,5 mln zł rocznie. Autorzy projektu proponują, by nowela rozporządzenia weszła w życie 4 marca 2019 r.