Wynik czerwcowy jest gorszy o 4 proc. od majowego, ale lepszy o 6 proc. niż w czerwcu 2006 roku.Systematycznie poprawiała się struktura wiekowa sprowadzonych samochodów. Po 6 miesiącach 2007 roku pojazdy w wieku do 4 lat stanowią 11,9 proc., w wieku 4-10 lat - 42,9 proc., natomiast powyżej 10 lat - 45,2 proc. (przed rokiem było to odpowiednio 6,0, 32,4 i 61,6 proc.)