Policja przeprowadziła szereg kontroli na drodze w remoncie, gdzie obowiązują specjalne ograniczenia i nakazy. Jak wynika z załączonego filmu, wielu kierowców nie przestrzega zakazu wyprzedzania na określonym odcinku drogi. W trakcie nadzoru nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mundurowi skontrolowali 10 pojazdów. Okazało się, że aż ośmiu kierujących nie stosowało się do obowiązujących przepisów i wyprzedzało inne pojazdy w niedozwolonym miejscu.

Mandaty, wniosek do sądu i pouczenia

Policjanci zareagowali na te wykroczenia. Sześciu kierowcom wystawili mandaty, w stosunku do jednego sporządzili wniosek o ukaranie do sądu, a trzech pouczyli. Zatrzymano też jednego kierowcę, który poruszał się po drodze bez uprawnień. Policja zapowiada, że tego typu działania będą kontynuowane, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach w remoncie.

Tekst powstał na podstawie komunikatu policji z dnia: 26.10.2023, Bydgoszcz.

Treść powstała przy wsparciu narzędzia sztucznej inteligencji.