Jakkolwiek przy ograniczeniach prędkości są one przyrównane do samochodów osobowych, to jednak zasady parkowania są dla nich zupełnie inne. Przede wszystkim na chodniku dopuszcza się postój pojazdów samochodowych o dmc nie większej niż 2,5 tony. Mogą one być ustawiane na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi - oczywiście przy zachowaniu odpowiednich warunków, z których najważniejszym jest nieutrudnianie ruchu pieszym i pozostawienie im pasa chodnika o szerokości co najmniej 1,5 m.Jeszcze większe ograniczenia, niestety lekceważone przez wielu kierowców samochodów dostawczych, dotyczą parkowania całych aut na chodnikach. Spośród pojazdów samochodowych na chodniku można parkować w całości jedynie pojazdy osobowe i motocykle. Samochody dostawcze, również o dmc nieprzekraczającej 2,5 t, można w całości parkować na chodniku jedynie w miejscach wskazanych znakami drogowymi.Dopuszczanie postoju cięższych samochodów na chodnikach należy do rzadkości, gdyż powodują one niszczenie ich nawierzchni. Na co dzień obserwujemy jednak nagminne łamanie tego przepisu. W wyniku tego chodzimy po zapadniętych, nierównych płytach chodnikowych.Niefrasobliwością w niszczeniu chodników wykazują się również kierowcy dużych autobusów turystycznych, którzy w miejscowościach wypoczynkowych, zatrzymując się na wąskich ulicach w celu wysadzenia pasażerów, wjeżdżają dwoma kołami pojazdu na chodnik. Nie trzeba długo trwającego postoju, aby doprowadzić do zniszczenia tej części drogi.