Zrażeni dużymi kwotami, jakich żądają serwisyautoryzowane, rezygnują z przeglądów po jej wygaśnięciu. Niestety,ludowa mądrość uczy: chytry dwa razy traci. Dzięki regularnym wizytom wserwisie i doraźnym naprawom auta można znacząco przedłużyć okreseksploatacji wielu drogich podzespołów (np. przegubów napędowych, tarczhamulcowych) i uniknąć poważnych awarii. Przeglądy nie muszą przy tymwcale być drogie, można je przecież wykonywać w warsztatach niezależnychlub tzw. fast fitach.