Kraina jezior

Auto Świat
Na wycieczkę wyruszamy z Rucianego-Nidy w kierunku północnym. Zatrzymujemy się w Ukcie, by obejrzeć drewniane budownictwo ludowe i ruiny mostu dawnej linii kolejowej.

Katalog Samochodów Auto Świat