, stojący w miejscu styku dawnych granic Korony, Litwy i Prus, a w Grajewie neogotycki kościół z XIX w. Dojeżdżamy do doliny Biebrzy. W okolicach Osowca z licznych wież widokowych możemy obserwować różne gatunki ptaków.Za mostem na Biebrzy przejeżdżamy obok rosyjskiej twierdzy z XIX w. Dalej jedziemy w kierunku Goniądza. Warto zatrzymać się w miejscowej karczmie. Po 14 km skręcamy w kierunku północnym. Przejeżdżamy przez kolejny most i dojeżdżamy do śluzy na Kanale Augustowskim w Dębowie. Stąd do Augustowa. Wracamy przez Kalinowo. Remonty na drogach: www.gddkia.gov.pl. Mapa radarów: www.antyradary.phi.pl/mapa_fotoradarow. Taryfikator punktów karnych i mandatów: www.auto-swiat.pl. Tę oraz inne atrakcyjne wycieczki opisano w serii przewodników marki Copernicus wydanej przez PPWK SA. EŁKwww.elk.plInformacja, ul. Armii Krajowej 58a, tel. (087) 621-70-10.Kościół św. Wojciecha z XIX w. oraz MB Fatimskiej koronowany przez papieża Jana Pawła II.Pomnik Jana Pawła II.Kościół neogotycki z XIX w.Zamek krzyżacki z XV w.Skansen kolejowy i Ełcka Kolej Wąskotorowa, ul. Wąski Tor 1, tel. (087) 610-00-00, czynne codziennie 8-15 po uzgodnieniu przez tel. www.ekw.elk.com.plBudynki z XIX w.OSTRYKÓŁKościół drewniany z XVII w.GRAJEWOwww.grajewo.plKościół neogotycki z XIX w.Kaplica cmentarna z XIX w.OSOWIEC-TWIERDZATwierdza rosyjska z XIX w. Siedziba Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec--Twierdza 8, tel. (085) 738-06-20, www.biebrza.org.pl.Punkt wyjścia dla wycieczek.BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWYNajwiększy park narodowy w Polsce i jeden z najcenniejszych terenów przyrodniczych w Europie. Obejmuje najbardziej naturalny zespół torfowisk niskich i wysokich. W granicach parku znajduje się duża część biegu rzeki Biebrzy. Żyje tam ponad 200 gatunków ptaków. Wstęp do parku jest płatny. Szlaki lądowe: 4 zł/dzień, szlaki wodne: 5,50 zł/dzień.GABOWE GRĄDYWieś zamieszkana przez staroobrzędowców.AUGUSTÓWwww.augustow.plAugustowska Informacja Turystyczna, rynek Zygmunta Augusta 44, (087) 643-28-83.Centrum Informacji Turystycznej, ul. Konwaliowa 2.Centrum Informacji "Szot", ul. 3 Maja 31, tel. (087) 644-67-58Ośrodek sportów wodnych, wyciąg dla narciarzy wodnych o dł. 800 m na jeziorze Necko.Przystań żeglugi pasażerskiej, ul. 29 Listopada 7, tel. (087) 643-28-81, rejsy 15-40 zł, www.zeglugaaugustowska.plKALINOWOwww.kalinowo.plSpichlerz z XIX w.