Artykuł został pierwotnie opublikowany 27.07.2021 r.

Dlaczego wymiana prawa jazdy jest tak ważna?

Dokument potwierdzający umiejętność prowadzenia pojazdów ma swoją ważność. Prawo jazdy jest czasowe i może zostać wydane najdłużej na 15 lat. O tym, na jaki czas kierowca otrzymuje upoważnienie do prowadzenia samochodu, decyduje jego stan zdrowia. Jeśli ma on np. wadę wzroku, to uzyskuje dokument na 5 lub 10 lat. Po upływie terminu ważności prawa jazdy kierowca musi ponownie przejść badania. Wymóg ten nie dotyczy osób, które otrzymały dokument na 15 lat lub bezterminowe prawo jazdy wtedy, kiedy było to jeszcze możliwe.

Wymiana prawa jazdy jest konieczna nie tylko, kiedy minął termin ważności dokumentu. Czynność tę należy wykonać także w sytuacji, gdy kierowca zmienił nazwisko. W Polsce dotyczy to przede wszystkim kobiet, które wyszły za mąż. Wówczas są one zobowiązane do zaktualizowania swojego prawa jazdy. Zdarza się także, że nowy dokument należy wyrobić z przyczyn losowych, np. gdy został on zgubiony lub skradziony.

Kiedy wymiana prawa jazdy bezterminowego?

Od momentu, kiedy dokument zezwalający na kierowanie pojazdami jest wydawany na czas określony, osoby, które otrzymały zaświadczenie prawa do poruszania się samochodem dożywotnio, zastanawiają się, czy muszą coś z nim zrobić albo kiedy nastąpi wymiana prawa jazdy bezterminowego. Organy odpowiedzialne za wprowadzanie modyfikacji podają, że takie dokumenty należy wymienić w latach 2028-2033. Po roku 2033 wszystkie osoby kierujące samochodami będą zobowiązane do posiadania prawa jazdy z wyznaczonym terminem ważności.

Jak wypełnić wniosek wymiany prawa jazdy?

Wymiana prawa jazdy wymaga złożenia wniosku, który powinien zawierać niezbędne informacje, takie jak np. dane osobowe i miejsce zamieszkania, a także wskazane w piśmie załączniki. Są to: fotografia, orzeczenie lekarskie i psychologiczne, dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz kopię tego dokumentu. Wypełniony formularz wraz z zestawem odpowiednich zaświadczeń należy złożyć w urzędzie miasta, dzielnicy lub w starostwie powiatu odpowiednim dla miejsca zamieszkania kierowcy.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Wymiana prawa jazdy nie jest wykonywana za darmo. Za otrzymanie nowego dokumentu trzeba uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł. W zależności od miejsca wydania zaświadczenia można zapłacić gotówką lub przelać pieniądze na konto urzędu. Cena wymiany prawa jazdy nie jest szczególnie wysoka, ale gdy kierowca musi wykonać badania lekarskie, koszt wzrasta do 300 zł. Taki wydatek warto zaplanować już wcześniej.

Wprowadzenie okresowego prawa jazdy ma wady i zalety. Krótki termin ważności dokumentu dla osób borykających się z różnymi schorzeniami skutkuje wykonywaniem regularnych badań oraz większą kontrolą kierowców na drogach. Problematyczny może być z kolei sam przebieg starania się o nowy dokument, ale już wiemy, z czym wiąże się wymiana prawa jazdy. Jak wypełnić wniosek? Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Powyższy tekst rozwiewa wszystkie wątpliwości.

Ile trwa wymiana prawa jazdy?

Osoby zastanawiające się, ile trwa wymiana prawa jazdy, mogą odetchnąć z ulgą – procedura ta przebiega dosyć sprawnie. Na nowy dokument będziemy czekać do 9 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Niekiedy okres ten może się wydłużyć do 2 miesięcy, np. gdy sytuacja kierowcy wymaga wyjaśnienia, bo ma on zakaz prowadzenia pojazdów. Aby dowiedzieć się, kiedy można odebrać nowy blankiet, wystarczy wejść na stronę www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl, podać swoje imię, nazwisko i numer PESEL. W systemie znajdziesz informację o możliwości odbioru dokumentu.