• W samym województwie podkarpackim procedura zawieszenia uprawnień dotyczy prawie 2 tys. kierowców
  • Od decyzji o cofnięciu uprawnień z powodu okazania staroście nieważnego zaświadczenia lekarskiego można się odwołać
  • Każdy może sprawdzić osobiście, czy lekarz, który wydał kierowcy zaświadczenie lekarskie, ma ważne uprawnienia.
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Rzeszowska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie lekarza, który na początku 2017 r. utracił prawo do badania kierowców i kandydatów na kierowców, a mimo to dalej prowadził tego typu działalność. W rezultacie do starostwa powiatowego w Rzeszowie spływają z prokuratury wnioski dotyczące unieważnienia uprawnień wydanych niemal 2 tys. kierowcom. Jednocześnie, jako że w kwestii przeprowadzania badań kierowców nie ma rejonizacji, organy ścigania sprawdzają, ilu osobom spoza województwa podkarpackiego wspomniany lekarz wydał nieważne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania. Wszystkie te osoby będą musiały się zmierzyć z procedurą sprawdzania, czy mają uprawnienia wydane zgodnie z prawem. Osobom tym – zwłaszcza jeśli nie zareagują w odpowiedni sposób – grozi utrata praw jazdy.

Każdy kierowca musi być zbadany, by dostać lub utrzymać prawo jazdy

Zaświadczenie lekarskie to warunek dopuszczenia kandydata na kierowcę do egzaminu. Zaświadczenia lekarskie potrzebne są też kierowcom, którym kończy się ważność wcześniej wydanego zaświadczenia lekarskiego. O ile kiedyś zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kierowania wydawano nawet dożywotnio, to po 19 stycznia 2013 r. maksymalny okres ważności badań lekarskich to 15 lat. Jednak nie każdy lekarz ma prawo wydawać takie zaświadczenia.

Badania kierowców - szybko, ale bezproblemowo

To, że w bardzo wielu przypadkach badania kierowców przeprowadzane są po łebkach i nawet osoba niedowidząca, jeśli na badaniu pojawi się bez okularów, ma szansę uniknięcia szczegółowych badań, jest tajemnicą poliszynela. Jako że badania są płatne i wykonując je na dużą skalę można na nich dobrze zarobić, wielu lekarzy jawnie reklamuje się jako ci, którzy nie robią kierowcom problemów. "Dzięki znakomitej organizacji pracy czas wizyty to nie więcej niż 20-30 minut, wliczając w to czas oczekiwania” – mówią reklamy. Przez 20 minut zazwyczaj nie da się przeprowadzić z pacjentem wywiadu, wykonać rzetelnie podstawowych badań, w tym badania wzroku sprawdzić i wypełnić dokumentów. Niemniej nawet badanie wykonane w 5 minut jest ważne (ostatecznie to lekarz ocenia stan pacjenta według swojej wiedzy i na swoją odpowiedzialność), o ile lekarz spełnia ustawowe kryteria.

Ustawa o kierujących mówi:

Oznacza to, że jeśli lekarz jest wpisany do ewidencji uprawnionych lekarzy, to dokumenty wydawane przez niego mają ważność "urzędową". Jeśli nie ma go w ewidencji, zaświadczenie jest nieważne.

Badania kierowców - jak sprawdzić, czy lekarz nie jest "przebierańcem"?

Foto: Auto Świat

Najczęściej – zwłaszcza jeśli badania kandydatów na kierowców organizuje ośrodek szkolenia kierowców – trudno jest z góry stwierdzić, czy lekarz ma ważne uprawnienia. Powód jest prosty: nie znamy jego nazwiska. Jednak mając w ręku już wydane zaświadczenie z pieczątką medyka albo samodzielnie wybierając lekarza, który nas zbada, można sprawdzić jego uprawnienia bez najmniejszego kłopotu. Ewidencję uprawnionych lekarzy prowadzą urzędy marszałkowskie, zaś listy lekarzy uprawnionych do orzekania na podstawie art. 77 Ustawy o kierujących są dostępne w internecie – osobno dla każdego województwa.

Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową frazę "Wyciąg z ewidencji lekarzy uprawnionych do badania kierowców zgodnie z art. 77 ustawy o kierujących pojazdami” albo podobną frazę wraz z nazwą województwa, by trafić na aktualną listę uprawnionych lekarzy. Na liście są imiona i nazwiska lekarzy, ich numer prawa wykonywania zawodu, numer ewidencyjny, ewentualnie adres gabinetu lekarskiego. Oczywiście, najlepiej zbadać się u lekarza, który poświęci nam odpowiednio dużo czasu czasu, niemniej jeśli lekarz jest na liście urządu marszałkowskiego – ma prawo wydać zaświadczenie i nawet jeśli badanie trwa minutę, dokument ma moc urzędową.

Podważają ważność uprawnień kierowców – co robić?

Jeśli ktoś dostanie decyzję o unieważnieniu bądź zawieszeniu uprawnień do kierowania z powodu nieważności przedstawionego zaświadczenia lekarskiego, powinien niezwłocznie wykonać badania lekarskie jeszcze raz. Jeśli z treści pisma wysłanego przez starostę wynika, iż wystarczy tylko przedstawić ważne badania, aby uniknąć dalszych kłopotów, należy je jak najszybciej dostarczyć do urzędu i sprawa będzie załatwiona. Jeśli starosta decyzją unieważnia nasze uprawnienia, należy się od tej decyzji odwołać zgodnie ze ścieżką podaną na decyzji. Tak jak i w poprzednim przypadku podstawą jest jednak wykonanie badań lekarskich, które dowodzą, że możemy prowadzić pojazd.