• Po przekroczeniu limitu punktów karnych do czasu wyznaczonego egzaminu kontrolnego kierowca zachowuje prawo jazdy i może z niego korzystać bez ograniczeń
  • Ten, kto oblewa egzamin kontrolny, traci uprawnienia
  • Zanim przekroczymy limit puntów karnych, raz na pół roku można wziąć udział w płatnym szkoleniu, które za każdym razem zmniejsza liczbę naszych punktów karnych o 6
  • Kierowców mających prawo jazdy krócej niż rok obowiązuje niższy limit punktów karnych i surowsze zasady związane z przekroczeniem tego limitu
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Kierowca, który przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych, nie traci automatycznie prawa jazdy. W takim wypadku otrzymuje on od organu, który prawo jazdy wydał (starosty) wezwanie na egzamin sprawdzający. Jeśli w wyznaczonym terminie stawi się na egzamin i zda zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, jego konto punktowe zeruje się, a jedyne konsekwencje wcześniej popełnionych wykroczeń to mandaty i konieczność zaliczenia wspomnianego wcześniej egzaminu, ewentualnie przejścia także badań lekarskich lub psychologicznych. Do czasu egzaminu sprawdzającego kierowca może korzystać ze swojego prawa jazdy bez ograniczeń – traci uprawnienia dopiero wtedy, gdy obleje egzamin albo w ogóle do niego nie przystąpi, ewentualnie jeśli nie uzyska zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza, że może prowadzić pojazd.

Przekroczenie limitu punktów karnych nie oznacza utraty uprawnień – na początku to tylko konieczność zdania egzaminu kontrolnego Foto: Piotr Czypionka / Auto Świat
Przekroczenie limitu punktów karnych nie oznacza utraty uprawnień – na początku to tylko konieczność zdania egzaminu kontrolnego

Umiesz jeździć, ale czy zdasz egzamin?

Praktyka mówi, że w przypadku "starego" kierowcy, który przystępuje do egzaminu sprawdzającego, ryzyko oblania egzaminu jest duże. Dotyczy to zarówno egzaminu teoretycznego (bez dokładnego przygotowania i przećwiczenia zadań egzaminacyjnych łatwo o błędy) jak i praktycznego, gdzie kierowców gubi zbyt duża pewność siebie i nadmierna prędkość... bez wątpienia przekroczenie limitu 24 punktów karnych to wielkie ryzyko. Lepiej sukcesywnie to ryzyko zmniejszać.

Zmniejsz liczbę punktów karnych w prosty sposób!

Nie każdy wie, że wciąż dostępna jest opcja redukcji punktów karnych, która miała być już dawno zlikwidowana, ale wciąż działa: wystarczy wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Szkolenie jest płatne (ok. 350 zł), trwa 6 godzin i zmniejsza liczbę punktów karnych na koncie kierowcy o 6.

Szkolenie zmniejszy liczbę punktów karnych: kto może wziąć udział?

  • W szkoleniu mogą wziąć udział kierowcy mający prawo jazdy dłużej niż rok
  • Kierowca biorący udział w szkoleniu nie może mieć na swoim koncie punktowym więcej niż 24 punktów karnych
  • W szkoleniu można brać udział nie częściej niż raz na 6 miesięcy
  • W szkoleniu biorą udział kierowcy, którzy wypełnią wymagane dokumenty i wpłacą wymaganą kwotę na konto WORD-u

Uwaga: tzw. młodzi kierowcy, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, nie mogą w ten sposób zmniejszyć swojego limitu punktów karnych, który jest też niższy – wynosi 20 punktów. Co więcej, jeśli "młody" kierowca przekroczy swój limit, traci oprawo jazdy automatycznie. Aby je odzyskać, musi wziąć udział w kursie na prawo jazdy i zdać egzamin.

Szkolenie "na punkty karne" - jak to wygląda?

Szkolenia "punktowe" mają formę pogadanki z policjantem i psychologiem połączonej z wyświetlaniem filmów, zdjęć i innych materiałów audiowizualnych. Mają na celu przekonanie kierowców, że jazda niezgodnie z przepisami jest niebezpieczna i prowadzi do poważnych konsekwencji. Szkolenie trwa 6 godzin. Po fakcie kierowca dostaje zaświadczenie o jego ukończeniu, zaś WORD przesyła informację o odbyciu przez kierowcę szkolenia do właściwych organów – z konta punktowego kierowcy znika 6 punktów.

A jeśli już stracisz prawo jazdy za punkty...

...co dzieje się po oblaniu egzaminu sprawdzającego, to aby je odzyskać, musisz zdać egzamin. Możesz próbować do skutku – w praktyce do teorii można poodchodzić choćby i codziennie, natomiast terminy na egzamin praktyczny są mniej dostępne, ale próbować można do skutku. Warto wiedzieć, że jeśli na egzaminie sprawdzającym zaliczyliśmy teorię, a oblaliśmy praktyczną część egzaminu, to odzyskując prawo jazdy, musimy jeszcze raz zaliczyć teorię, a potem – co oczywiste – egzamin praktyczny. Bywa, że starzy i doświadczeni kierowcy odzyskują prawo jazdy miesiącami!

Tym bardziej skorzystanie ze "szkolenia punktowego" w wielu wypadkach ma wielki sens.