Nadrzędnym zadaniem znaków nakazu typu C na drodze jest informowanie, w jaki sposób powinniśmy zachować się w ramach ruchu drogowego, aby jazda była bezpieczna dla każdego i zawsze prowadziła do wyznaczonego celu. Znaki nakazu obowiązujące w ruchu drogowym mogą również informować o początku i końcu drogi dla pieszych czy ścieżki dla rowerzystów. Informują także o prędkości minimalnej na danym odcinku jezdni.

Jak wyglądają znaki nakazu?

Znaki nakazu w Polsce są ustandaryzowane przez Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 2002 roku. W polskim ruchu drogowym kierowców obowiązuje 21 znaków nakazu typu C, które oznaczone są numerami od 1 do 19 oraz literą C. Warto wiedzieć, że znaki nakazu bardzo często występują w parze z tabliczką o symbolu T. Takie tabliczki informują uczestników ruchu drogowego, czy dany nakaz ich dotyczy, czy też nie w danym odcinku jezdni.

Jaki kształt mają znaki nakazu?

Takie same symbole znaków są użytkowane w całej Europie. Taki wymóg wywarła na kodeksie ruchu drogowego Konwencja o znakach i sygnałach drogowych we Wiedniu w 1968 roku. Symbole znaków nakazu są umieszczone na niebieskim tle z białym obramowaniem oraz na białym tle z czerwonym obramowaniem. Ten ostatni rodzaj występuje w Irlandii. Znaki nakazu mają kształt koła. Oczywiście, istnieją także znaki odwołujące np. dany nakaz na odcinku jezdni, wówczas znaki te są przekreślone czerwoną linią. Jedynym wyjątkiem jest znak C-17, który jest prostokątny i ma białe tło.

Co odwołuje znaki nakazu?

Znak nakazu może odwołać występowanie skrzyżowania, znak odwołujący nakaz na danym odcinku jezdni lub specjalna tabliczka informująca o tym, że nakaz został odwołany.

Co oznaczają znaki nakazu?

Kierowcy na polskich drogach stosują się do poniższych znaków nakazu typu C:

 • Znak C-1 - "nakaz jazdy w prawo przed znakiem". Taki znak stosuje się wtedy, gdy nie ma możliwości skrętu w lewo, ani jazdy prosto. 
 • Znak C-2 - "nakaz jazdy w prawo za znakiem". Warto wiedzieć, że taki znak może zostać postawiony na jezdni, jak i na przedłużeniu jej osi. 
 • Znak C-3 - "nakaz jazdy w lewo przed znakiem"
 • Znak C-4 - "nakaz jazdy w lewo za znakiem"
 • Znak C-5 - "nakaz jazdy prosto". Ten znak drogowy często pojawia się w miejscach, gdzie jazda samochodów mogłaby utrudnić poruszanie się pieszych. 
 • Znak C-6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo". Zazwyczaj w tej sytuacji skręt w lewo jest niemożliwy lub utrudniony w danej chwili. 
 • Znak C-7 - "nakaz jazdy prosto lub w lewo". Zazwyczaj w tej sytuacji skręt w lewo jest niemożliwy lub utrudniony w danej chwili.
 • Znak C-8 - znak ten informuje o tym, że kierowca samochodu może skręcić w prawo lub lewo, ale nie może poruszać się jadąc na wprost
 • Znak C-9 - "nakaz jazdy z prawej strony znaku"
 • Znak C-10 - "nakaz jazdy w lewej strony znaku"
 • Znak C-11 - "nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku"
 • Znak C-12 - "nakaz jazdy w ruchu okrężnym", lub "ruch okrężny". Ten znak drogowy powinien znajdować się 25 metrów przed skrzyżowaniem. 
 • Znak C-13 - "droga dla rowerów"
 • Znak C-13a - "koniec drogi dla rowerów"
 • Znak C-14 - znak ten informuje o minimalnej prędkości na drodze oznakowanej w ten sposób
 • Znak C-15 - odwołanie "prędkości minimalnej"
 • Znak C-16 - "droga dla pieszych"
 • Znak C-16a - odwołanie "drogi dla pieszych"
 • Znak C-17 - znak ten wyznacza kierunek poruszania się w ruchu drogowym pojazdów, które przewożą "materiały niebezpieczne". To właśnie ten znak jako jedyny jest w kształcie prostokąta z białym tłem. 
 • Znak C-18 - znak nakazujący stosowanie łańcuchów przeciwpoślizgowych na danym odcinku drogi. Kierowcy mają wówczas obowiązek, by założyć łańcuchy śniegowe na co najmniej swa napędowe koła samochodu. 
 • Znak C-19 - znak znoszący nakaz używania łańcuchów śniegowych