Rolą znaków ostrzegawczych jest ciągłe informowanie uczestników ruchu drogowego o potencjalnym, niebezpieczeństwie i jednocześnie wzywają do zachowania ostrożności oraz podwójnego zaufania w każdej sytuacji drogowej. Znaki ostrzegawcze typu A na polskich drogach są regulowane przez Rozporządzenie w sprawie znaków drogowych i sygnałów drogowych.

W Polsce możemy zobaczyć aż 42 rodzaje znaków ostrzegawczych. Są one oznaczone literą A oraz liczbą od 1 do 34. Kilka typów znaku mają więcej niż jedno oznaczenie.

Znaki ostrzegawcze - ile mają metrów?

Znaki ostrzegawcze typu A zaliczają się do grupy pionowych znaków drogowych. Wszystkie mają kształt trójkąta równobocznego. Zazwyczaj wierzchołek trójkąta jest zwrócony ku górze, jedynie w przypadku znaku "Ustąp pierwszeństwa" trójkąt jest zwrócony wierzchołkiem w dół. Jeśli chodzi o wymiary znaków ostrzegawczych - mogą mieć długość 90, 105 lub 120 centymetrów. Czasami zdarza się, że boki znaku ostrzegawczego mają wymiar 60 lub 75 cm.

Jakie są znaki ostrzegawcze?

Znaki ostrzegawcze typu A mają żółte tło i czerwone obramowanie. Większość symboli na znakach drogowych ostrzegawczych jest w kolorze czarnym. Jedynie znak A-19 ma biały symbol a znak A-29 - symbol w czerwonym i zielonym kolorze. Znaki ostrzegawcze w Europie są ustandaryzowane, dzięki Konwencji o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku, uchwalonej we Wiedniu.

 • Znak A-1 to niebezpieczny zakręt w prawo. Znak ten informuje, że kierowcy zbliżają się do łuku, którego kąt zwrotu wynosi 5°, a promień jest krótszy niż 75 metrów. 
 • Znak A-2 jest informacją o niebezpiecznym zakręcie w lewo. 
 • Znak A-3 ostrzega przed minimum dwoma niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawą stronę. Kolejny zakręt może prowadzić zarówno w prawą lub lewą stronę. 
 • Znak A-4 ostrzega o minimum dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy poprowadzi kierowcę w lewo. 
 • Znak A-5 ostrzega kierowcę przed skrzyżowaniem dróg, tam, gdzie pierwszeństwo nie wynika z oznakowania jezdni. 
 • Znak A-6a - „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”
 • Znak A-6b - informuje kierowcę o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym występuje droga z pierwszeństwem i droga podporządkowana z prawej strony
 • Znak A-6c - ostrzega przed skrzyżowaniem, na którym jest droga podporządkowana z lewej strony. 
 • Znak A-6d - „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”
 • Znak A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony”
 • Znak A-7 - najważniejszy znak dla kierowców, czyli "ustąp pierwszeństwa". Znak ten dotyczy tylko skrzyżowania, przed którym został ustawiony. 
 • Znak A-8 - informacja o zbliżaniu się pojazdu do skrzyżowania o ruchu okrężnym
 • Znak A-9 - „przejazd kolejowy z zaporami”
 • Znak A-10 - informuje o przejeździe kolejowy bez zapór i bez półzapór
 • Znak A-11 - informacja o nierównej drodze, nierównościach na drodze i dużych wybojach
 • Znak A-11a - ostrzeżenie przed progiem zwalniającym 
 • Znak A-12a - "dwustronne zwężenie jezdni"
 • Znak A-12b - informacja o zwężeniu jezdni z prawej strony
 • Znak A-12c - informacja o zwężeniu jezdni z lewej strony
 • Znak A-13 - "ruchomy most"
 • Znak A-14 - "roboty na drodze"
 • Znak A-15 - ostrzeżenie o śliskiej nawierzchni
 • Znak A-16 - informacja o przejściu dla pieszych
 • Znak A-17 - ostrzeżenie o zbliżaniu się do miejsca, które jest szczególnie odwiedzane przez dzieci, np. szkoły, przedszkola, place zabaw. 
 • Znak A-18a - "zwierzęta gospodarskie"
 • Znak A-18b - ostrzeżenie przed dzikimi zwierzętami na drodze
 • Znak A-19 - ostrzeżenie o bocznym wietrze
 • Znak A-20 - informacja dla kierowcy o zbliżaniu się do odcinka jezdni o ruchu dwukierunkowym
 • Znak A-21 - znak informujący o torach tramwajowych
 • Znak A-22 - ostrzeżenie o niebezpiecznym zjeździe, tj. zjazd, którego pochylenie podłużne wynosi minimum 10%
 • Znak A-23 - "stromy podjazd"
 • Znak A-24 - "rowerzyści"
 • Znak A-25 - ostrzeżenie o występowaniu odłamków skalnych
 • Znak A-26 - ostrzeżenie o występowaniu w bliskiej okolicy lotnisk, lądowisk samolotów oraz śmigłowców
 • Znak A-27 - "nabrzeże lub brzeg rzeki"
 • Znak A-28 - informacja o drogach pokrytych żwirem
 • Znak A-29 - znak dotyczący sygnalizacji świetlnej, która steruje ruchem w danym miejscu
 • Znak A-30 - ostrzeżenie przed "innym niebezpieczeństwem"
 • Znak A-31 - informacja o zbliżaniu się kierowcy do niebezpiecznego pobocza
 • Znak A-32 - "oszroniona jezdnia"
 • Znak A-33 - "zator drogowy"
 • Znak A-34 - ostrzeżenie o wypadku drogowym lub kolizji samochodowej

Dlaczego znaki ostrzegawcze nie mogą mieć wyglądu, który przyciąga uwagę dzieci?

Dzieci są bardzo podatne na szybką fascynację tym, co nowe i ładne. Gdyby znaki drogowe np. ostrzegawcze były dla dzieci atrakcyjne wizualnie, mogłoby dojść do wielu przykrych zdarzeń na drodze. Dzieci powinny od małego uczyć się rozpoznawania znaków i z pewnością nie powinny traktować ich jak zabawę. To bardzo ważne, by wiedziały, jak należy postępować, gdy zobaczą znak i jakie mogą grozić im niebezpieczeństwa.