Znak, a właściwie tabliczka T-34, pojawiła się wraz ze zmianami na polskich drogach, związanymi z wprowadzeniem elektronicznego systemu poboru opłat. Warto przypomnieć, jak wyglądają i co oznaczają.

Oprócz T-34 poprzedzającego miejsce poboru opłaty elektronicznej za przejazd pojazdów objętych tym obowiązkiem, mamy też znak D-39a.

Znak D-39a
Znak D-39a

Znak D-39a można spotkać w pobliżu granicy państwa, na parkingach położonych nieopodal granicy czy też przed bramkami poboru opłat w pobliżu granicy. Jest on informacją dla kierowców wjeżdżających na teren Polski o opłatach pobieranych za przejazd różnego typu drogami.

Zgodnie z kodeksem, "dopuszcza się umieszczenie na tarczy tego znaku w trzecim wierszu tekstu pod napisami w języku polskim i języku angielskim, napisu w języku państwa, z którego droga prowadzi przez granicę państwa (przejście graniczne)".

Jeśli chodzi o tabliczkę T-34, można ją zobaczyć na drogach objętych elektronicznym poborem opłaty. Ma być stosowana razem ze znakami numeru drogi krajowej E-15a, ekspresowej E-15d lub autostrady E-15c.

Tabliczka T-34
Tabliczka T-34

Tabliczka T-34 wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną, ma według kodeksu "tło barwy pomarańczowej z białą ramką tarczy tabliczki i symbol urządzenia instalowanego w pojeździe samochodowym na potrzeby systemu poboru opłat barwy czarnej. Lico tabliczki powinno być wykonane z folii odblaskowej typu 2."

Kogo dotyczy?

Ważne jest, że opłaty za drogi objęte systemem ViaToll obowiązują nie tylko dla ciężarówek, ale również dla zespołu pojazdów, który przekroczy dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony. A więc na przykład samochód osobowy z odpowiednią przyczepą, np. kempingową.

Za nieuiszczenie opłaty na odcinku drogi oznaczonym powyższymi znakami grozi kara od 500 (np. auto osobowe z przyczepą) do 1500 złotych (ciężarówka lub autobus).

Inne znaki

Przypomnę w tym miejscu, że niedawno pisaliśmy o innych, rzadkich na polskich drogach znakach.

W-5
W-5

Okrągłe, z źółtym tłem, symbolem czołgu, strzałkami i liczbami. Kojarzycie? Zobaczcie więc, co oznaczają znaki o symbolach W-1 do W-7.