To, jakie formalności czekają nas po kolizji poza granicami kraju, zależy nie tylko od miejsca zdarzenia, ale też od tego, gdzie był zarejestrowany samochód sprawcy. Często największym problemem podczas stłuczki za granicą nie jest spór o to, kto był winny, ale bariera językowa.

Nieocenione są wtedy gotowe druki oświadczenia,sporządzone w językach polskim i angielskim (dostępne m.in. na stronie internetowej pbuk.pl). Jeśli zrezygnujecie z wzywania policji, pamiętajcie, aby nigdy nie podpisywać dokumentów, których nie rozumiecie! W takich sytuacjach pomoc można uzyskać od ubezpieczycieli, z którymi zawarliśmy dodatkowe polisy.

Często oferują oni bezpłatne pośrednictwo w załatwieniu wszelkich formalności związanych z wypadkiem. Taką opcję ma m.in. większość ubezpieczeń assistance. Gdy zagraniczni ubezpieczyciele zaczną unikać odpowiedzialnościlub zaniżać odszkodowanie, często jedynym rozwiązaniem będzie dochodzenie swoich praw przed sądem. I tu dobra wiadomość – ubezpieczycieli działających w UE można pozwać w polskim sądzie.

Dopiero gdy firma nie wykona prawomocnego orzeczenia, konieczne będzie wystąpienie o uznanie wyroku przez zagraniczny sąd.

Stłuczka z autem z terenu EOG - Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaliczane są wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także: Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Te same procedury obowiązują w Szwajcarii.

  1. Wzywamy policję lub spisujemy wspólne oświadczenie o okolicznościach zdarzenia – jeśli kolizja była niegroźna i nie ma rannych (niezbędne dane podajemy poniżej). W przypadku aut wypożyczonych należy się jednak upewnić, czy nie ma obowiązku wezwania patrolu, wynikającego z zapisów umowy najmu.Szkodę zgłaszamy w polskim przedstawicielstwie ubezpieczyciela sprawcy lub u polskiego reprezentanta firmy. Można go znaleźć za pośrednictwem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (m.in. w wyszukiwarce na stronie pbuk.pl).Jeśli nie znamy szczegółowych danych sprawcy (nazwy ubezpieczyciela i nr. polisy), bo np. uciekł z miejsca zdarzenia – nic straconego. W tym celu wystarczy na stronie internetowej PBUK wypełnić formularz zapytania o ubezpieczyciela sprawcy szkody, podając numer rejestracyjny i markę auta.

Dane niezbędne do oświadczenia:

  • numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy,kraj rejestracji pojazdu sprawcy,numer polisy ubezpieczeniowej i nazwa towarzystwa, w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy,dane kierowcy (imię i nazwisko, adres).

Stłuczka z autem spoza EOG - Inaczej należy postępować, kiedy doszło do kolizji z autem prowadzonym przez kierowcę spoza EOG na terenie jego kraju, a inaczej, kiedy dojdzie do niej na terenie EOG!

  1. Jeśli nikt nie ucierpiał w kolizji, w większości krajów wystarczy sporządzić oświadczenie o okolicznościach zdarzenia, ale nie zawsze. W niektórych państwach wezwanie policji jest obowiązkowe – warto to wcześniej skonsultować z ubezpieczycielem sprawcy.Gdy zdarzenie miało miejsce na terenie kraju rejestracji samochodu sprawcy (spoza EOG i systemu zielonej karty), szkodę można zgłosić wyłącznie w oddziale ubezpieczyciela sprawcy na terenie kraju, w którym doszło do zdarzenia. Warto sprawdzić, czy tych formalności nie załatwi za nas ubezpieczyciel w ramach polisy assistance.Jeśli kolizja miała miejsce poza krajem rejestracji pojazdu sprawcy, szkodę należy zgłosić do Biura Narodowego kraju, w którym doszło do wypadku (dane kontaktowe znajdują się na odwrocie dokumentu), lub skontaktować się z ubezpieczycielem, który wystawił ubezpieczenie graniczne sprawcy.

Dane niezbędne do oświadczenia:

  • numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy,pełny numer polisy ubezpieczenia OC i okres jej ważności lub nr zielonej karty oraz okres jej ważności,nazwa zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę OC,dane kierowcy (imię i nazwisko, adres).