Żadna gwarancja nie może ograniczać ustawowych praw klientów. Nawet jeśli producent daje na samochód 5 czy 7 lat gwarancji, to i tak nadrzędna (przez pierwsze 2 lata od kupna) jest ustawowa ochrona konsumenta. Innymi słowy: przez pierwsze 2 lata możesz w przypadku każdej usterki wybierać: korzystasz z gwarancji czy z rękojmi obejmującej „niezgodność towaru z umową”. Uwaga: przepisy się niedawno zmieniły, nie ma już „Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej”, ale aktualne przepisy broniące konsumentów są bardziej korzystne niż stare.

Gwarancja jest świadczeniem, którego warunki producent czy też importer auta może niemal dowolnie narzucać. Wiele gwarancji – szczególnie dłuższych niż 2-letnie – nie obejmuje usterek, które wydarzają się często, wymienianych literalnie poszczególnych części auta (np. dwumasowych kół zamachowych itp). Na wszelki wypadek w warunkach gwarancji producenci umieszczają ogólne stwierdzenia w rodzaju „gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia części”. Co to jest naturalne zużycie? To zależy od... chęci inwestowania w klienta i od tego, na ile jest on „awanturny”. Jeśli wydaje ci się, że w każdym wypadku za jakość twojego auta ręczy importer – możesz być w błędzie. Bardzo często importer czyni gwarantem poszczególnych dilerów.

W razie wystąpienia usterki nie warto od razu stawiać sprawy na ostrzu noża – a zatem spróbujmy wykorzystać gwarancję. Jest to wskazane w przypadkach oczywistych i mniejszej wagi. Gwarancja ma szereg zalet: z reguły obowiązuje w całej sieci dilerskiej, nie trzeba nigdzie słać pism i stawiać formalnych żądań. W sytuacji jednak, gdy pan w serwisie zaczyna tłumaczyć, że nie umiemy jeździć albo że usterka wynika z normalnego zużycia, choć wiemy, że jest inaczej, przepisy kodeksu cywilnego (rękojmia) stawiają sprzedawcę – szczególnie w ciągu pierwszego roku użytkowania auta – na gorszej pozycji. Za wady fizyczne czy prawne towaru nie odpowiada jego producent ani gwarant, lecz sprzedawca. Domyślnie przyjmuje się, że wada, która ujawniła się w ciągu pierwszych 12 miesięcy od kupna rzeczy, tkwiła w niej od początku. Po stronie sprzedawcy leży udowodnienie, że jest inaczej.

Czym różni się gwarancja od rękojmi?

Gwarancja Rękojmia
Odpowiedzialny Gwarant – może nim być importer albo np. sprzedawca – w każdym razie wymieniony jest on w warunkach gwarancji Za wady towaru zgłoszone w ramach rękojmi odpowiada sprzedawca (diler)
Czas trwania Dowolny – określa go gwarant 2 lata od kupna (dotyczy czasu do wystąpienia wady, termin na jej zgłoszenie jest dłuższy)
Treść Dowolna; tylko sprawy nieuregulowane w treści gwarancji rozstrzygane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego Jej warunki ściśle reguluje kodeks cywilny. Rękojmia obejmuje cały samochód, a nie np. tylko niektóre części
Termin zgłoszenia reklamacji Zgodny z warunkami gwarancji Rok od daty wystąpienia usterki (zgłoszenie wady może wykraczać poza 2-letni okres obowiązywania rękojmi)
Czego możesz żądać Naprawy (chyba że gwarancja mówi inaczej) Wymiany towaru, naprawy, zwrotu pieniędzy, obniżenia ceny