Rękojmi – w przypadku sprzedaży nowej rzeczy przez firmę osobie fizycznej – nie można ograniczyć, jest to tylko częściowo możliwe w przypadku towarów używanych. Adresatem roszczeń klienta jest zawsze sprzedawca, nie producent czy importer rzeczy. Rękojmia obejmuje wszystkie wady, które ujawniły się w rzeczy przez dwa lata od jej kupna, a na zgłoszenie wady sprzedawcy mamy rok.

Oznacza to, że jeśli wada wyszła na jaw np. w ostatnim dniu trwania rękojmi, czyli po 2 latach od kupna rzeczy (a właściwie od jej wydania), ostateczny termin zgłoszenia żądania naprawy lub wymiany towaru mija dopiero po 3 latach – dokładnie rok od czasu, gdy zauważyliśmy wadę, choć, oczywiście, najlepiej zgłosić ją niezwłocznie po dostrzeżeniu problemu.

Przez rok trwania rękojmi przyjmuje się domyślnie, że wada towaru istniała już w chwili sprzedaży; to sprzedawca musi udowadniać, że było inaczej. Jeśli wada towaru (np. samochodu używanego) została podstępnie zatajona przez sprzedawcę, konsument może ją zgłosić bez względu na okres, jaki minął od kupna do zauważenia wady.

Gwarancja to – w przeciwieństwie do rękojmi – dobrowolne świadczenie producenta, importera lub sprzedawcy. Gwarantem jest ten podmiot, który widnieje w karcie gwarancyjnej. Okres trwania gwarancji może być ustalony przez gwaranta dowolnie np. na rok, ale równie dobrze na 5 lat i więcej. Tylko w przypadku, gdy termin nie jest podany na druku gwarancji, przyjmuje się, że trwa ona 2 lata.

Warunki gwarancji ustalane są przez gwaranta, jednak nie może on ograniczać żadnych praw konsumenta wynikających z rękojmi. Okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który klient nie mógł korzystać z rzeczy z powodu złożenia reklamacji.

Jeśli zatem nasze auto stoi w serwisie przez miesiąc z powodu awarii, gwarancja wydłuża się o miesiąc. O tym gwarant chętnie zapomina, a samochody lubią psuć się w kilka dni po upływie „zasadniczego” terminu gwarancji.

Warto więc przypomnieć sobie, czy samochód wcześniej nie spędził kilku dni w serwisie w związku z naprawą.

Jeśli rzecz została wymieniona na nową albo dokonano w niej istotnej naprawy (w przypadku auta np. wymiany silnika), gwarancja domyślnie biegnie od nowa.