Słysząc „dobry samochód”, myślimy zazwyczaj: niemiecki albo japoński. Złodzieje są tego samego zdania - z policyjnych statystyk wynika, że najczęściej kradzione marki pojazdów to Volkswagen, Audi i Mazda

Ubezpieczenie Autocasco - dla kogo jest przeznaczone?

Ubezpieczenie autocasco, w przeciwieństwie do OC, jest nieobowiązkowe.

Jednak jeśli nasz samochód jest:

- nowy

- wartościowy

- popularnej marki

- często użytkowany

- parkowany w niestrzeżonych miejscach

powinniśmy rozważyć wykupienie ubezpieczenia AC.

Ponieważ ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, nie dla każdego samochodu można je kupić. Szczególne trudności ze znalezieniem AC mogą mieć właściciele aut starszych, ponad piętnastoletnich - nie wszystkie towarzystwa ubezpieczają takie pojazdy. Również posiadacz samochodu z kierownicą po prawej stronie z trudem znajdzie ubezpieczenie AC dla swojego auta.

Ubezpieczenie Autocasco - co to daje?

Odszkodowanie z AC przysługuje właścicielowi samochodu. Najczęściej w zakres ubezpieczenia wchodzą szkody związane z takimi zdarzeniami jak:

- kradzież pojazdu

- kradzież jego części lub wyposażenia

- uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie (np. akty wandalizmu)

- zderzenie z innym pojazdem

- zderzenie z człowiekiem, zwierzęciem, przedmiotem

- działanie sił przyrody (np. wichura, gradobicie, pożar, powódź)

W ofercie towarzystw są rozmaite warianty ubezpieczenia AC - od tzw. minicasco gwarantującego odszkodowanie jedynie za najpoważniejsze szkody, do AC w pełnej wersji all risks (od wszystkich ryzyk) - w której ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie kategorie zdarzeń, które nie zostały zapisane w katalogu wyłączeń odpowiedzialności.

Im szerszy zakres ubezpieczenia, tym oczywiście ubezpieczenie Autocasco będzie droższe. Posiadacze nowych, wartościowych samochodów często wykupują pełne autocasco, aby nie pokrywać z własnej kieszeni wysokich kosztów napraw takich aut. Jednak gdy nasz samochód ma już kilka lub kilkanaście lat, może okazać się, że dobrym rozwiązaniem będzie ograniczenie ubezpieczenia AC tylko do kradzieży i tzw. szkody całkowitej.

Ubezpieczenie Autocasco - jak wykupić?

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest wykupywanie pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych OC+AC+NNW+assistance w jednej firmie ubezpieczeniowej. To wygodne rozwiązanie, ponieważ wszystkie umowy ubezpieczenia kończą się w tym samym czasie i jest jeden ubezpieczyciel, do którego zgłaszamy szkody z wszystkich składników pakietu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia AC w innej firmie niż ta, w której mamy obowiązkowe OC.

W przeciwieństwie do OC, ubezpieczenie Autocasco nie może być „jakiekolwiek, byle tanie”. AC wykupujemy dla siebie i to my dostaniemy odszkodowanie - zatem powinniśmy dokładnie wiedzieć, za co płacimy, aby uniknąć przykrych niespodzianek w razie szkody. Wszystkie szczegóły ubezpieczeń AC są opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), które agent ubezpieczeniowy ma obowiązek udostępnić nam jeszcze przed podpisaniem umowy.

Osoby kupujące ubezpieczenia przez internet za pośrednictwem kalkulatora OC AC mfind, mają ułatwione zadanie, ponieważ najważniejsze szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczeń AC zostały przedstawione w przejrzystej tabeli. Użytkownik porównywarki ubezpieczeń od razu może zobaczyć, czym różnią się warunki ubezpieczenia autocasco w różnych firmach ubezpieczeniowych. Skorzystanie z kalkulatora ubezpieczeń nie zwalnia nas jednak z obowiązku zapoznania się z OWU.

Ubezpieczenie Autocasco - na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy?

Dobre ubezpieczenie Autocasco nie będzie tanie, ale możemy osiągnąć kompromis pomiędzy ceną ubezpieczenia a jego jakością. W tym celu należy dokładnie przeanalizować warunki umowy, aby wiedzieć, jakie ograniczenia w nich się kryją. Na niektóre z nich mamy wpływ - możemy się ich pozbyć, oczywiście za zapłatą wyższej składki.

Udział własny i franszyza integralna - pod tymi fachowymi pojęciami kryją się ograniczenia kwotowe wypłacanego odszkodowania. Udział własny (np. w wysokości 500 zł) jest potrącany z każdego odszkodowania, natomiast franszyza integralna jest to dolny pułap, poniżej którego odszkodowanie w ogóle nie jest wypłacane. Jeśli jednak wartość szkody przekroczy kwotę franszyzy, dostajemy odszkodowanie w całości, bez potrąceń. Udział własny można znieść za dodatkową opłatą.

Malejąca suma ubezpieczenia - suma ubezpieczenia może maleć z dwóch powodów: z czasem, czyli w miarę jak auto staje się coraz starsze i coraz mniej wartościowe, albo po każdej szkodzie - gdy jest pomniejszana o wartość wypłaconego odszkodowania. Można temu zaradzić wykupując ubezpieczenie Autocasco z odpowiednio stałą lub odnawialną sumą ubezpieczenia. Są to jednak rozwiązania dodatkowo płatne.

Amortyzacja części - tak jak całe auto traci na wartości, zużywają się też jego części. W OWU są najczęściej tabele potrąceń amortyzacyjnych, do których ubezpieczyciel z pewnością sięgnie, gdy będzie wyceniał szkodę, w której konieczna okaże się wymiana części. Nawet jeśli mechanicy zamontują nową część, firma ubezpieczeniowa może nie zapłacić za jej pełną wartość, ponieważ uszkodzona część była już zużyta.

Metody rozliczenia szkody: kosztorysowa i serwisowa - jeśli zdecydujemy się na wariant kosztorysowy, dostaniemy od ubezpieczyciela odszkodowanie na konto, a szukaniem warsztatu, który naprawiłby samochód za te pieniądze, musimy zająć się sami. W wariancie serwisowym wstawiamy auto do warsztatu współpracującego z ubezpieczycielem i odbieramy naprawione - firma ubezpieczeniowa rozlicza się z mechanikami bezpośrednio. Wariant kosztorysowy jest tańszy, ale też bardziej ryzykowny, bo to w nim zdarzają się potrącenia amortyzacyjne i niskie stawki za robociznę. Wybierając tę metodę rozliczenia szkody ryzykujemy, że do naprawy będziemy musieli sporo dopłacić.

Wyłączenia odpowiedzialności - obowiązkowym punktem OWU do przeczytania jest katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są tam opisane sytuacje, za których skutki na pewno odszkodowania nie będzie. W przypadku kradzieży pojazdu standardowym wyłączeniem jest pozostawienie dokumentów czy kluczyków w aucie, a w przypadku kolizji - spowodowanie jej pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Terminy zgłaszania szkód - każdy ubezpieczyciel może określić w OWU terminy, w jakich powinniśmy zgłosić różne rodzaje szkód. Kolizje i inne uszkodzenia samochodu zazwyczaj powinno się zgłaszać z autocasco w ciągu 7 dni. W przypadku kradzieży czasu jest zdecydowanie mniej - ubezpieczyciele chcą być poinformowani niezwłocznie lub przed upływem 24 godzin od zauważenia zniknięcia pojazdu. Terminy te jednak różnią się w warunkach różnych towarzystw.