Dyrektor Le Coz pracuje w Renault od osiemnastu lat. Jest z wykształcenia lekarzem, wcześniej zajmował sie pacjentami w szpitalu.

Jean - Yves, ujmujący szpakowaty pan, kieruje sześciuset osobowym zespołem, zajmującym się generalnie mówiąc - rożnymi aspektami bezpieczeństwa. I tak na przykład - na potrzeby testów - rok rocznie rozbijanych jest około stu samochodów...

Co zresztą więcej dodać - roczny budżet działu wynosi 100 milionów euro!

Spotkanie w Mortefontaine

O tym, jak poważnie traktuje Renault te sprawy najlepiej świadczy fakt, że na spotkanie z trzydziestoma dziennikarzami z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii przybył nie tylko Jean - Yves Le Coz, ale także kierownicy poszczególnych działów (pojęciowo mówiąc: zabezpieczać, korygować, chronić, edukować), zajmujący się wszelakiego rodzaju projektami związanymi z bezpieczeństwem.

Warsztaty prowadzili Guy Orain, Philipe Mathieu, Jacques Faure, Veronique Denier, Celine Halbard i Celine Farissiere - można śmiało powiedzieć: światowi eksperci w sprawach bezpieczeństwa na drodze!

Oprócz zajęć teoretycznych, mogliśmy też zweryfikować w praktyce słuszność wykładania tak ogromnych nakładów pieniężnych na badania: instruktorzy jazdy Renault zaprezentowali praktyczne uzasadnienie wyposażania samochodu w najróżniejsze układy i systemy. Mogliśmy się przekonać naocznie, jak wielka różnica jest w prowadzeniu i zachowaniu się na drodze pojazdu w którym są, lub nie są zainstalowane najnowsze osiągnięcia techniki.

Potwierdziło się w praktyce, że kierowca posiadający "wspomaganie elektroniczne" ze strony wspomnianych systemów i układów, ma zdecydowanie więcej szans w sytuacji ekstremalnej na unikniecie wypadku.

Szokujące dane

Mało kto chyba wie, że rok rocznie w wypadkach drogowych ginie na świecie 1,2 miliona (!) ludzi, a rannych zostaje 50 milionów. To szokujące liczby - ofiary śmiertelne na drogach są trzecia grupą zdarzeń w statystyce wszystkich zgonów.

Jednocześnie jest potwierdzone badaniami, że 97 procent wypadków, do których dochodzi w Europie ma miejsce przy szybkości mniejszej niż 64 km / godz. Bardzo rzadko bowiem zdarza się, aby pojazdy zderzyły się idealnie "czołowo", a przed samym zdarzeniem niemal zawsze dochodzi do wytracenia szybkości (zarówno na skutek działania kierowcy, jak też różnego rodzaju oporów).

Właśnie dlatego laboratoria koncernów skupiają się na przeciwdziałaniu skutków zderzeń do takiej prędkości.

A badaniom można wierzyć, bowiem grupa objętych nimi jest ogromna: sięga 14 tysięcy samochodów i 26 tysięcy osób podróżujących nimi.

60 procent wypadków to statystycznie zderzenia czołowe, 16 procent - boczne.

Reasumując - efekt działań nad bezpieczeństwem w Renault? Dziewięć modeli posiadających najwyższą ocenę w testach zderzeniowych EuroNCAP...

Od 50 lat

Koncern Renault, świadomy znaczenia bezpieczeństwa na drodze, od ponad 50 lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad technologiami podnoszącymi bezpieczeństwo swoich samochodów. Uznane doświadczenie marki w tej dziedzinie wynika z podejścia stawiającego na zapewnienie rzeczywistego bezpieczeństwa w oparciu o analizę wypadków drogowych.

W swoich pracach Renault wykorzystuje badania prowadzone przez Laboratorium ds. Badań nad Wypadkami, Biomechaniką i Zachowaniami Ludzkimi (LAB ) i dzięki wysokim umiejętnościom konstruktorskim opracowuje wyposażenie cechujące się maksymalną skutecznością w rzeczywistych sytuacjach na drodze. Program działań Renault na rzecz bezpieczeństwa na drodze obejmuje cztery najważniejsze kierunki: zapobieganie, korygowanie, ochronę i edukację.

Ochrona użytkowników w razie zderzenia ma fundamentalne znaczenie, natomiast unikanie wypadków stanowi absolutny priorytet. Badania wypadków w 80 proc. sytuacji stwierdzają błąd człowieka. Obecnie, dzięki dostępnym technologiom, możliwe jest rozpoznanie zagrożenia, ostrzeżenie kierowcy i ułatwienie mu naprawienia błędu w razie potrzeby.

Renault stale prowadzi prace nad rozwiązaniami pozwalającymi uniknąć wypadku i chronić wszystkich pasażerów. Koncern kieruje się przy tym następującą zasadą: lepiej zapobiegać i przewidywać, zostawiając jednocześnie kierowcy możliwość odpowiedzialnego działania.

Jednak technologie to nie wszystko. Renault, jako firma odpowiedzialna, angażuje się również w programy edukacyjne, zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Mają one na celu poprawę zachowania na drodze wszystkich uczestników ruchu.

Renault prowadzi swoje działania ze względu na znaczenie bezpieczeństwa na drodze i znaczną ilość wypadków na całym świecie. W przyszłości bezpieczeństwo będzie oparte na działaniu interaktywnych urządzeń. Pokładowe technologie zapewnią lepsze rozpoznanie otoczenia i będą informować kierowcę, umożliwią też szybsze działanie systemów podnoszących bezpieczeństwo. Renault prowadzi te działania nie tylko w Europie, ale poszerza je również na nowe rynki, na których dbałość o bezpieczeństwo wymaga dostosowania się do lokalnej specyfiki wypadków i potrzeb klientów.

Bezpieczeństwo na drodze: wyzwanie o ogólnoświatowym zasięgu

Bezpieczeństwo na drodze jest istotnym wyzwaniem społecznym zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Według Światowej Organizacji Zdrowia wypadki drogowe zajmują dziś ósme miejsce wśród przyczyn zgonów na świecie. WHO przewiduje, że w 2020 roku przesuną się na trzecie miejsce.

Unia Europejska postawiła sobie za cel zmniejszenie liczby ofiar z 50 000 w roku 2000 do 25 000 do roku 2010. Pod tym względem Francja już kilka lat temu osiągnęła założony cel.

Dzięki swemu doświadczeniu i zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, w które wyposażone są wszystkie samochody gamy, Renault w szerokiej mierze przyczynia się do tych dobrych wyników. Przykładem może być System Bezpieczeństwa Renault trzeciej generacji (System Renault Protection - SRP3 - patrz poniżej) pozwalający na zmniejszenie o 80 proc. ryzyka obrażeń klatki piersiowej i głowy.

Nie można jednak zapomnieć o dwóch istotnych kwestiach. Po pierwsze, nawet w obrębie Europy, obejmującej 27 państw, istnieją duże różnice. Po drugie, Renault opiera swoją politykę bezpieczeństwa na człowieku, ponieważ zachowanie kierowcy będzie w dalszym ciągu odgrywało fundamentalną rolę w tej dziedzinie.

Człowiek jako najważniejszy element stanowiący o bezpieczeństwie

Ponieważ przyczyną 80 proc. wypadków drogowych jest błąd człowieka, człowiek zawsze zajmuje centralne miejsce w procesie projektowym samochodów Renault. Dobra znajomość roli czynnika ludzkiego pozwala na opracowanie optymalnych systemów bezpieczeństwa czynnego w celu uniknięcia wypadku oraz bezpieczeństwa biernego - w celu ochrony użytkowników.

Mówiąc o bezpieczeństwie należy uwzględnić dwa najważniejsze elementy:

Czas reakcji: zdrowy człowiek potrzebuje minimum 0,6 sek., aby zareagować na nagłe zdarzenie, jednak średnia wartość plasuje się zazwyczaj na poziomie 1 sek.; przy jeździe z prędkością 50 km/godz. w ciągu 1 sekundy, jaka upływa nim kierowca zacznie hamować, samochód pokonuje 14 m (czyli dwukrotną długość przejścia dla pieszych), do czego należy dodać 12 m drogi hamowania.

Pole widzenia: zmniejsza się wraz z wiekiem, zmęczeniem, pod wpływem alkoholu i narkotyków, ale także prędkości; na postoju wynosi niemal 180° i zmniejsza się do 100° przy 40 km/godz., i 30° przy 130 km/godz.

Bezpieczeństwa na drodze nie można więc ograniczyć do wyposażenia czy technologii. Należy zapewnić odpowiednią interakcję między kierowcą i samochodem stosownie do sytuacji. Grupa Renault, świadoma interakcji między człowiekiem i maszyną, opracowała koncepcję zintegrowanego bezpieczeństwa wyróżniającą się kompleksowym podejściem. Uwzględniono w nim kryteria techniczne, medyczne, ergonomiczne i społeczne. Polityka ta umożliwiła połączenie urządzeń podnoszących bezpieczeństwo czynne i bierne w celu zapewnienia bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa każdego samochodu.

80 proc wypadków drogowych jest spowodowanych błędem człowieka (źródło: LAB):

- 30 proc.: nieprawidłowe rozpoznanie zagrożenia,- 20 proc.: niewłaściwa decyzja lub działanie w sytuacji zagrożenia,- 20 proc.: niewłaściwa ocena,- 10 proc.: ogólny brak reakcji,- 20 proc.: nieprecyzyjna interpretacja.

Bezpieczeństwo: kompleksowe i pragmatyczne podejście

Renault projektuje samochody o wyrównanym poziomie bezpieczeństwa czynnego i biernego. Koncern stawia na rzeczywiste bezpieczeństwo, uwzględniając podczas projektowania rzeczywiste sytuacje na drogach na całym świecie. Priorytetowe znaczenie mają technologie wykazujące najwyższą skuteczność w zakresie zapobiegania wypadkom, korygowania błędów kierowcy i ochrony użytkowników. Są one dostępne we wszystkich samochodach marki. Tym trzem kierunkom działań związanych bezpośrednio z samochodami towarzyszy czwarty, który zakłada szeroko zakrojone działania edukacyjne.

Zapobiegać: Renault udostępnia kierowcy wyposażenie, które pozwoli mu przewidzieć zagrożenie (kontrolka i sygnał dźwiękowy niezapięcia pasa, system kontroli ciśnienia w oponach, ksenonowe reflektory, dodatkowe światła doświetlające zakręty, itd.) i skoncentrować się na podstawowym zadaniu, jakim jest prowadzenie samochodu (automatycznie włączane światła i wycieraczki, regulator/ogranicznik prędkości, itd.).

Korygować: w przypadku zaistnienia trudnej lub nagłej sytuacji, zasadnicze znaczenie ma zachowanie na drodze i układ hamulcowy pojazdu - stanowią one podstawowe elementy składowe bezpieczeństwa czynnego umożliwiające uniknięcie wypadku.

Renault proponuje w całej swojej gamie zaawansowane wyposażenie (ABS, wspomaganie nagłego hamowania, ESC, ASR, itd.), ułatwiające prowadzenie w trudnych warunkach lub nagłej sytuacji i umożliwiające skompensowanie błędów kierowcy, nie zastępując go jednocześnie w działaniu. Renault oferuje system wspomagania nagłego hamowania w standardzie we wszystkich swoich samochodach osobowych i dostawczych. Upowszechnia również ESC (system kontroli toru jazdy funkcją kontroli podsterowności), który jest dostępny we wszystkich nowych samochodach (nowe Twingo, nowe Kangoo, itd.) po bardzo przystępnej cenie.

Chronić: w celu zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkim pasażerom w każdym wieku, siedzącym na przednich jak i na tylnych miejscach, Renault opracowuje i rozwija rozwiązania chroniące pasażerów w razie zderzenia, od konstrukcji samochodu po poduszki powietrzne, pasy czy zagłówki.

Grupa Renault wprowadziła w tym zakresie dwie istotne innowacje:

- System Renault Protection trzeciej generacji (System Bezpieczeństwa Renault SRP3). Ten unikalny na rynku system obejmuje dwa napinacze (które ograniczają przesunięcia ciała do przodu dzięki dociśnięciu pasa przebiegającego przez klatkę piersiową i miednicę oraz uniemożliwiają wsunięcie się miednicy pod pas, określane jako zjawisko "nurkowania"), ogranicznik napięcia (który zmniejsza nacisk pasa na klatkę piersiową) oraz adaptacyjną poduszkę powietrzną o dwóch poziomach napełnienia (która stanowi końcowy element amortyzujący siłę zderzenia).

- Układ dwóch czujników zderzenia bocznego i dwukomorowa poduszka chroniąca klatkę piersiową i miednicę zostały wprowadzone po raz pierwszy na świecie w nowej Lagunie.

Badania rzeczywistych wypadków stale wykazują korzystny wpływ różnych systemów zabezpieczeń i pozwalają je stale ulepszać. Upowszechnienie się SRP3 na rynku pozwoliłoby zmniejszyć o 30% liczbę zabitych i ciężko rannych (źródło: LAB).

Edukować: działania podejmowane przez Renault wychodzą poza aspekty techniczne. Ponieważ kierowca ma nadal zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo na drodze, priorytetowe znaczenie ma kształtowanie świadomości użytkowników drogi. Od wielu lat Renault, jako odpowiedzialna firma, prowadzi kampanie edukacyjne wśród wszystkich grup wiekowych.

Pierwsza z tych kampanii jest adresowana do dzieci i młodzieży - jest to akcja "Bezpieczeństwo dla wszystkich" prowadzona w 23 krajach. Dzięki interaktywnemu i informacyjnemu charakterowi pozwala zmobilizować zarówno rodziców, dzieci, a także nauczycieli.

Grupa Renault podejmuje również działania wśród swoich własnych pracowników, zachęcając ich do ostrożnego i odpowiedzialnego prowadzenia. Wśród 130 000 pracowników w 30 krajach został rozprowadzony "Kodeks kierowcy - pracownika Grupy Renault". Co roku w czerwcu podczas "Miesiąca bezpieczeństwa na drodze" prowadzone są również działania edukacyjne i szkoleniowe.

Renault podejmuje także działania na szczeblu ogólnoświatowym w charakterze partnera programu realizowanego z udziałem innych podmiotów z branży motoryzacyjnej. Global Road Safety Initiative (GRSI) wpiera finansowo działania na rzecz bezpieczeństwa prowadzone na wschodzących rynkach.

LAB - laboratorium unikalne w skali światowej

Doświadczenie Renault w dziedzinie bezpieczeństwa opiera się na badaniach prowadzonych od 1954 roku. Uruchomiono wówczas Laboratorium Fizjologii i Biomechaniki Renault, które w 1969 roku przekształciło się w LAB (Laboratorium ds. Badań nad Wypadkami, Biomechaniką i Zachowaniami Ludzkimi, prowadzone wspólnie przez PSA Peugeot-Citroën i Renault). Obecnie Laboratorium dysponuje unikalną w skali świata bazą danych. Od momentu jego utworzenia przebadano 14 000 wypadków z udziałem 25 000 osób. Wypadki te były przyczyną 63 000 obrażeń.

Laboratorium ma potrójne zadanie: określenie przyczyn wypadków, analizę sił fizycznych nieprzekraczających wytrzymałości organizmu człowieka oraz badanie zachowań ludzkich.

- Określenie przyczyn wypadków (badania wypadków) w celu: opracowania skutecznych w działaniu systemów wspomagających prowadzenie; określenia konfiguracji zderzeniowych, które należy uwzględnić przy projektowaniu przyszłych pojazdów;

- Analiza sił fizycznych nieprzekraczających wytrzymałości organizmu człowieka (biomechanika) w celu opracowania skutecznie działających systemów zabezpieczeń oraz nowych kryteriów obrażeń;

- Badanie zachowań kierowców w celu uwzględnienia zróżnicowanych profili kierowców, co pomoże zapewnić im wyższy komfort i bezpieczeństwo.

Biomechanika zderzeń bada wytrzymałość organizmu ludzkiego na działanie sił mechanicznych.

Środki podjęte przez Renault

Powszechnie uznana wiedza i umiejętności Renault w dziedzinie bezpieczeństwa są owocem świadomie prowadzonej polityki. Inwestycje Renault na podnoszenie bezpieczeństwa wynoszą ponad 100 mln euro rocznie i mobilizują 600 specjalistów pracujących w trzech ośrodkach badawczych i eksperymentalnych.

W pierwszym z nich, znajdującym się w Guyancourt, pracują zespoły ekspertów zajmujące się bezpieczeństwem biernym, wyspecjalizowane w symulacjach komputerowych i przeprowadzaniu testów wirtualnych oraz symulacji cyfrowych. Co roku przeprowadzanych jest około 4 000 wirtualnych crash-testów.

W drugim z nich - w Lardy - przeprowadzane są crash-testy samochodów z wykorzystaniem katapulty o długości toru wynoszącej 35 m. Każdego roku ośrodek przeprowadza około 400 rzeczywistych crash-testów.

W trzecim ośrodku, w Aubevoye, prowadzone są badania układów jezdnych. Kierowcy testowi mierzą parametry jezdne opracowywanych samochodów i dopracowują ich zachowanie na drodze w oparciu o ponad 300 kryteriów.

Nowe modele opracowywane przez Renault są poddawane licznym crash-testom. W samochodach umieszcza się 70 czujników oraz manekiny, których cena sięga 150 000 euro za sztukę. Następnie przechodzą przez liczne testy (na zderzenia czołowe, boczne, tylne, zderzenie z pieszym) pozwalające sprawdzić wytrzymałość pojazdu i poziom ochrony użytkowników. Każdy test wymaga ponad 300 godzin pracy.

Po rozpędzeniu przez katapultę na torze o długości 35 m, znajdującym się w ośrodku w Lardy, samochody uderzają w przeszkodę. Szybkie kamery filmują i rejestrują zderzenie z prędkością 1000 klatek na sekundę. Zebrane dane są następnie analizowane w celu opracowania rozwiązań technicznych zapewniających jak najlepszą ochronę użytkowników.

Najważniejsze daty

Zaangażowanie Renault w dziedzinie bezpieczeństwa ma długoletnią historię. Ponad pół wieku temu Renault było pierwszym producentem samochodów, który powierzył lekarzowi zadanie utworzenia laboratorium fizjologii i biomechaniki.

1898: Voiturette skonstruowana przez Louisa Renault posiada skrzynię biegów wyposażoną w koła zębate - bardziej niezawodne i mniej niebezpieczne niż łańcuchy lub paski.

1909:Rozrusznik na sprężone powietrze zastąpił korbę, będącą przyczyną licznych obrażeń.

1922:6-cylindrowe pojazdy 18 CV i 40 CV były wyposażone w hamulce na przednich kołach. Model 40 CV był również dostępnym z mechanicznym układem wspomagania hamulców (pozwalającym zwiększyć siłę hamowania), będącym przedmiotem wniosku patentowego zgłoszonego przez Louisa Renault.

1937:Model Juvaquatre był pierwszym samochodem Renault z niezależnym zawieszeniem przednich kół (zapewniającym lepsze zachowanie na drodze) oraz posiadającym konstrukcję samonośną wykonaną w całości ze stali (w celu zapewnienia lepszej ochrony).

1951:Utworzenie Ośrodka w Lardy, w którym były przeprowadzane wszystkie testy przyszłych samochodów Renault. Właśnie w tym ośrodku zostały przeprowadzone pierwsze testy wytrzymałości na zderzenie.

1954:Utworzenie Laboratorium Fizjologii i Biomechaniki kierowanego przez lekarza. Zadaniem laboratorium było wspomaganie biur projektowych w podniesieniu bezpieczeństwa samochodów. Testy zderzeniowe stały się głównym instrumentem badawczym umożliwiającym podniesienie bezpieczeństwa.

1962:R8 było pierwszym kompaktowym samochodem wyposażonym w cztery hamulce tarczowe. Do tego momentu były one stosowane jedynie w dużych modelach.

1969:Utworzenie Laboratorium ds. Badań nad Wypadkami, Biomechaniką i Zachowaniami Ludzkimi (LAB), należącego do Renault i PSA Peugeot-Citroën.

1974 : Prezentacja BRV (Basic Research Vehicle), pojazdu studyjnego, w którym konstruktorzy skupili się na bezpieczeństwie biernym.

1979:Prezentacja samochodu studyjnego EPURE (Etude pour la Protection des Usagers de la Route et de l'Environnement - Studium Ochrony Użytkowników Dróg i Środowiska). Zastosowano w nim kabinę nieulegającą odkształceniu oraz uwzględniono zderzenie z pieszym.

1985:Pojawienie się ABS w R25.

1993: Pojawienie się poduszki powietrznej kierowcy i napinaczy pasów w Clio, R19 i Safranie.

1995:Pojawienie się Programowanego Systemu Zabezpieczeń (SRP1) w modelu Megane. System ten zrewolucjonizował pas bezpieczeństwa - w pas wbudowano ogranicznik napięcia, napinacz i samoblokujący się zwijacz.

1996:Wprowadzenie ABS i poduszek powietrznych kierowcy i pasażeraw całej gamie.

1998:Pojawienie się Programowanego Systemu Zabezpieczeń drugiej generacji (SRP2). System ten obejmował poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, ogranicznik napięcia, napinacz i zagłówki o zoptymalizowanym położeniu.

2000:Pojawienie się Systemu wspomagania nagłego hamowania w modelu Scenic. Rozpoczęcie programu "Bezpieczeństwo dla wszystkich".

2001:Pojawienie się systemu kontroli toru jazdy (ESC) w Lagunie II, systemu zapobiegającego poślizgowi kół ASR i Systemu Renault Protection SRP trzeciej generacji. Laguna II była pierwszym samochodem na rynku, który uzyskał pięć gwiazdek w crash-testach EuroNCAP.

2002:Pięć gwiazdek w crash-testach EuroNCAP dla modeli Megane II i Vel Satis.

2003:Pięć gwiazdek w crash-testach EuroNCAP dla Espace'a IV i Scenica II. Dzięki ocenie 35,11 punktów na 37 możliwych Espace IV uzyskał najlepszy ówczesny wynik.

2004:Pięć gwiazdek w crash-testach EuroNCAP dla modeli Megane Coupe-Cabriolet i Modus (pierwszy samochód w tej kategorii, który otrzymał pięć gwiazdek).

2005:Pięć gwiazdek w crash-testach EuroNCAP dla Clio III.

2007: Pięć gwiazdek w crash-testach EuroNCAP dla Laguny III, która uzyskała ocenę 36 punktów na 37 możliwych.

Testy EuroNCAP

Renault jest jedyną marką samochodową posiadającą w swojej ofercie dziewięć samochodów, które otrzymały pięć gwiazdek w crash-testach EuroNCAP. Pierwszym samochodem na świecie, który uzyskał ocenę pięciu gwiazdek była Laguna II w 2001 roku. Kolejnymi modelami, które otrzymały pięć gwiazdek były: Vel Satis, Espace IV, Megane II, Scenic II, Megane Coupe-Cabriolet, Modus, Clio III i wreszcie Laguna III. Warto podkreślić, że Laguna III uzyskała w grudniu 2007 doskonałą ocenę 36 punktów na 37 możliwych.

Te doskonałe wyniki są potwierdzeniem uznanego doświadczenia Renault w dziedzinie bezpieczeństwa biernego.

Na testy organizowane przez Euro NCAP składają się cztery konfiguracje:

- Zderzenie czołoweSamochód rozpędzony do prędkości 64 km/h (dyrektywa unijna stawia wymóg 56 km/h) uderza w odkształcalną metalową przeszkodę, która symuluje przód innego samochodu. Aby zderzenie było reprezentatywne dla rzeczywistych wypadków, przeszkoda zachodzi jedynie na 40% szerokości pojazdu po stronie kierowcy. Za to zderzenie można otrzymać 16 punktów.

- Zderzenie boczneJest to symulacja zderzenia z innym samochodem. Rozpędzony do prędkości 50 km/h taran uderza w samochód od strony kierowcy. Za ten test można otrzymać 16 punktów.

- Uderzenie w słupSamochód, umieszczony na wózku rozpędzonym do prędkości 29 km/h, uderza bokiem od strony kierowcy w słup. Test ten daje dwa dodatkowe punkty.

- Zderzenie z pieszymTest ten ma ocenić, na ile samochód jest niebezpieczny dla pieszych. Jest to zderzenie z prędkością 40 km/h. Ocenia się uderzenie kości piszczelowej, miednicy i głowy w przednią część samochodu. Jest oceniany oddzielnie.

Testy dają łącznie 34 punkty, do których należy dodać maks. 3 punkty za sygnał dźwiękowy informujący o niezapięciu pasów, co podnosi łączną ilość punktów do 37. W zależności od zdobytej liczby punktów samochód może uzyskać od 1 do 5 gwiazdek, określających ogólny poziom bezpieczeństwa. Aby uzyskać 5 gwiazdek należy zdobyć min. 32,5 punktu.

Testy są przeprowadzane z wykorzystaniem manekinów naszpikowanych czujnikami. Pozwalają one na określenie obrażeń poszczególnych części ciała. Stopień obrażeń jest oznaczany kolorem (czerwony: bardzo poważne obrażenia; brązowy: poważne; pomarańczowy: średnie; żółty: lekkie; zielony: bardzo lekkie).

Nie wyczerpaliśmy tematu! Do działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa będziemy jeszcze powracać. Na przykładzie Renault postaramy się opisać kierunki i osiągnięcia myśli ludzkiej w czterech kluczowych tematach: zabezpieczać, korygować, chronić, edukować...