Wykonawca trasy S10 na odcinku Solec-Toruń Zachód był już wyłoniony w przetargu, ale w połowie stycznia 2022 Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie jednego z oferentów (firmy PORR). Wyrok oznaczał również konieczność unieważnienia wyboru najkorzystniejsze oferty. Na początku lutego wyłoniono po raz kolejny wykonawcę – ponownie wybrano konsorcjum Kobylarni i Mirbudu z ofertą na kwotę blisko 426 mln zł. Jeśli pozostali oferenci nie złożą w ciągu 10 dni odwołań, dokumentacja przetargowa przejdzie rutynową kontrolę Urzędu Zamówień Publicznych, GDDKiA podpiszę kontrakt z wykonawcą. Zgodnie z harmonogramem konsorcjum zaprojektuje i wykona drogą ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń do 2026 r.

Droga S10 Bydgoszcz – Toruń: zakres prac

Droga ekspresowa S10 jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie trasa połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. W przyszłości mam być to najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek drogi S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

S10 Bydgoszcz-Toruń Foto: GDDKiA
S10 Bydgoszcz-Toruń

W trakcie budowy wspomnianego odcinka powstanie m.in. nowy węzeł Solec, od którego odcinek się rozpoczyna, oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Zbudowane zostanie również przejście dla zwierząt dużych, obejmujące zarówno nową drogę, jak i sąsiadującą linię kolejową. Odcinek kończy się na południowej obwodnicy Torunia około kilometra przed istniejącym węzłem Toruń Zachód.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Droga S10 Bydgoszcz - Toruń: kalendarium

 • 28 listopada 2016 r. - podpisano umowę z wykonawcą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Mosty Katowice).
 • 31 stycznia 2019 r. - złożono w RDOŚ w Bydgoszczy Raport o oddziaływaniu na środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • 24 lutego 2020 r. - RDOŚ w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem, do której zostały złożone odwołania.
 • 29 kwietnia 2020 r. - w związku z faktem, że RDOŚ w Bydgoszczy nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, złożone odwołania zostały przekazane do GDOŚ.
 • 28 lipca 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 26 października 2020 r.
 • 17 września 2020 r. - GDOŚ postanowieniem odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej węzła Podgórz.
 • 26 października 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 29 stycznia 2021 r.
 • 28 stycznia 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 marca 2021 r.
 • 31 marca 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 17 maja 2021 r.
 • 10 maja 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 4 czerwca 2021 r.
 • 4 czerwca 2021 r. - GDOŚ wydał decyzję środowiskową dla S10 Bydgoszcz - Toruń. W liczącym 65 stron dokumencie podtrzymano zaproponowany przebieg drogi z jednoczesnym zaostrzeniem wymagań środowiskowych dla jej realizacji. Decyzja przewiduje m.in. nowe przejścia dla zwierząt oraz miejsca lęgowe.
 • 18 czerwca 2021 r. - skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w m. Brzoza.
 • 30 czerwca 2021 r. - skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Solec - Toruń Zachód.
 • 7 lipca 2021 r. - skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Emilianowo - Solec.
 • 14 lipca 2021 r. - skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe.
 • 27 sierpnia 2021 r. - otworzono oferty w przetargu na odcinek Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w Brzozie.
 • 3 września 2021 r. - otworzono oferty w przetargu na odcinek Solec - Toruń Zachód.
 • 13 września 2021 r. - otworzono oferty w przetargu na odcinek Toruń Zachód - Toruń. Południe.
 • 8 listopada 2021 r. - otworzono oferty w przetargu na odcinek Emilianowo - Solec.
 • 16 listopada 2021 r. - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25.
 • 15 grudnia 2021 r. - unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25
 • 15 grudnia 2021 r. - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód.
 • 28 stycznia 2022 r. - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe.
 • 31 stycznia 2022 r. - unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód (wykonanie wyroku KIO z 17 stycznia 2022 r.)
 • 1 lutego 2022 r. - dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód.
 • 2022-2026 - planowane lata realizacji S10 Bydgoszcz – Toruń.