Już wcześniej zapowiedziano decyzję o wycofaniu się koncernu paliwowego Łukoil z rynków Litwy i Łotwy, ale nic nie wskazywało na opuszczenie Polski, gdzie koncern posiada 116 stacji paliw.

Teraz, w jednym pakiecie, stacje benzynowe w Polsce oraz dwóch państwach bałtyckich Rosjanie postanowili sprzedać austriackiej spółce AMIC Energy Management GmbH, która w zeszłym roku kupiła już od nich sieć 240 stacji benzynowych na Ukrainie oraz sześć baz paliwowych.

Nie ujawniono wartości transakcji, która wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz urzędów antymonopolowych Litwy i Łotwy.

W 2015 roku Łukoil pozbył się swoich stacji benzynowych w Estonii na rzecz firmy Olerex, której właścicielem jest estoński przedsiębiorca Antti Moppel. A już jesienią 2014 r. rosyjski koncern sprzedał swoje stacje w pozostałych państwach Europy Środkowej. Sieć 44 punktów w Czechach odkupił od Rosjan słowacki koncern Slovnaft kontrolowany przez węgierski koncern MOL. Natomiast 75 stacji paliw na Węgrzech oraz 19 na Słowacji odkupiła od Łukoila węgierska prywatna firma Norm Benzinkut Kft.