Policja w szczególności przypomina rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być – zgodnie z przepisami – samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Stosowne zapisy znajdziemy w art. 43 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Wynika z niej, że dziecko do siódmego roku życia może korzystać z drogi tylko i wyłącznie pod opieką osoby w wieku co najmniej 10 lat. Zapis ten nie dotyczy jednak strefy zamieszkania oraz dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych.

Policja zwraca też uwagę, by zadbać o odpowiedni strój dziecka, szczególnie jesienią i zimą, gdy często zdarzają się dni deszczowe, a na drogach jest ograniczona widoczność. Ważnym elementem stroju zwiększającym bezpieczeństwo jest noszenie elementów odblaskowych.

Z kolei rodzice i opiekunowie zawożący do szkoły dziecko samochodem muszą pamiętać o obowiązku korzystania z fotelika lub specjalnej podstawki. Nie każdy jednak wie, że ta ostatnia nie może być ustawiona na przednim fotelu, a jedynie z tyłu. Warto też pamiętać, by pod szkołą lub przedszkolem dziecko wysadzać z samochodu zawsze od strony chodnika albo pobocza.

Policjanci ruchu drogowego przypominają też kierowcom, by zachowywali szczególną ostrożność w okolicach szkół i przedszkoli. Niektórzy mogli o tym zapomnieć w trakcie wakacji, teraz zaś w pobliżu placówek edukacyjnych ponownie pojawi się wzmożony ruch i pieszych, i samochodów. Funkcjonariusze przypominają też, że dzieci, szczególnie tuż po wakacjach, są jeszcze mocno rozproszone, często nie uważają i nie stosują przepisów ruchu drogowego. Trzeba więc bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania.