Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad co roku przeprowadza kontrole stanu technicznego zarządzanych przez siebie tras. Zaliczają się do nich drogi krajowe oraz drogi ekspresowe (bez odcinków przebiegających przez miasta na prawach powiatu) i autostrady (z wyłączeniem płatnych odcinków koncesyjnych).

Za pomocą specjalistycznego sprzętu (m.i.n profilograf laserowy, zestaw pomiarowy SRT-3, geofony pomiarowe, płyta naciskowa, zestawy do automatycznych pomiarów uszkodzeń) prowadzone są badania parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni, takie jak: równość podłużna, głębokość koleiny, stan spękań czy współczynnik tarcia.

Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA na koniec 2018 roku Foto: GDDKiA
Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA na koniec 2018 roku

Wyniki za 2018 rok są całkiem pozytywne, ponieważ prawie 60 proc. dróg było w stanie pożądanym lub dobrym – to ponad 12,8 tys. km, czyli ponad 500 km więcej niż rok wcześniej. Jednak z drugiej strony blisko 40 proc. odcinków jest niskiej jakości. Stan ostrzegawczy lub niezadowalający dotyczy prawie 5 tys. km, a ponad 3,2 tys. km nawierzchni jezdni jest w stanie krytycznym i złym.

Taki stan rzeczy jest spowodowany coraz większym natężeniem ruchu i stale zwiększanymi, ale nadal niewystarczającymi środkami na remonty. Zdaniem GDDKiA naprawy wszystkich odcinków i tak nie byłyby możliwe ze względu na możliwości branży budowlanej.  

Poniżej zamieściliśmy mapy poglądowe z ogólnymi ocenami stanu technicznego dróg krajowych z z podziałem na województwa.