W związku z tym rozpoczęły się konsultacje w sprawie lokalizacji drogi. 15 lipca bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego miało miejsce spotkanie, w którym udział wzięli samorządowcy, projektanci drogi i przedstawiciele Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematem spotkania był projekt przebiegu drogi ekspresowej S14.

Firma projektowa (warszawski Transprojekt) zaprezentowała studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe przebiegu trasy na odcinku Emilia - Łódź - Pabianice. Zgodnie z obowiązującą procedurą przedstawiono dwa warianty przebiegu drogi ekspresowej. Pierwszy biegnący wzdłuż terenów zarezerwowanych na ten cel w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin. Drugi różniący się przede wszystkim włączeniem do drogi krajowej i autostrady w rejonie Emilii oraz większym przesunięciem w kierunku Łodzi jednego z odcinków S14.

Nowa droga ekspresowa będzie dużym odciążeniem dla mieszkańców Łodzi oraz dla przejeżdżających przez miasto tranzytem. To też kluczowa inwestycja dla Pabianic, Konstantynowa czy Aleksandrowa. Tym bardziej, że korytarze dla S14 w tych gminach są zabezpieczone od lat. Aktualnie ważne jest jednak tempo prac nad przyjęciem koncepcji budowy drogi. Władze gmin, przez które będzie biec droga S14, powinny wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant przebiegu trasy w ciągu najbliższych tygodni. Rekomendacje i uwagi samorządowców oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych budową będą zbierane przez łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do 4 sierpnia. Następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej GDDKiA i rozpoczną się rozmowy projektantów z poszczególnymi samorządami.

Droga ekspresowa S14 (zachodnia obwodnica Łodzi) będzie łączyć krajową jedynkę z planowaną trasą S8. W sumie będzie miała ponad 40 km długości. Jej łódzki odcinek, łączący Emilię z obwodnicą Pabianic, ma 28 km. Budowa zachodniej obwodnicy aglomeracji łódzkiej jest przewidziana na lata 2009-2013. Wybudowanie kilometra takiej drogi będzie kosztować około 5 mln euro.