• W Polsce wyróżnia się kilka rodzajów tablic rejestracyjnych: zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe i dyplomatyczne
  • Tablice dzieli się także ze względu na rozmiary: jednorzędowe i dwurzędowe, jednorzędowe zmniejszone, motocyklowe i motorowerowe
  • Wyczerpują się zasoby tablic zwyczajnych, zgodnie z obecnym systemem niektóre miasta zaczynają wydawać tablice zgodnie z ostatnim dostępnym zasobem
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Kierowców w dużych miastach Polski czekają zmiany. Pora zapomnieć o kombinacji liter, do której zdążyliśmy się na dobre przyzwyczaić. Powoli wyczerpuje się dostępna numeracja zwyczajnych tablic rejestracyjnych i schematy, co oznacza, że tradycyjny wyróżnik literowy przechodzi do historii. Już niebawem w Krakowie KR zmieni się w KK. W Poznaniu dobrze znane w całym kraju PO zostanie zastąpione skrótem PY. Wrocław zamieni zaś DW na DX.

Skąd takie zmiany? Zgodnie z obowiązującymi przepisami organy rejestrujące mają do dyspozycji kilka zasobów. Zerknijmy do treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Poszczególne litery i cyfry numeru rejestracyjnego pełnią następujące funkcje: na tablicach rejestracyjnych zwyczajnych samochodowych – pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowią wyróżnik powiatu, następne cyfry lub cyfry i litera lub litery stanowią wyróżnik pojazdu tworzony kolejno w układzie:

a) dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym:

– pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999,

– cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera,

– trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery,

– cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,

– cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,

b) dla powiatów z wyróżnikiem dwuliterowym:

– litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,

– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery – cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,

– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99, litera i cyfra w przedziale od 1 do 9,

– cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i cyfra w przedziale od 1 do 9,

– dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,

– pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999,

– cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera,

– trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery.

Gdańsk - "GD" na razie bez zmian

Już od dwóch miesięcy w Gdańsku wydaje się tablice nieco inne niż do tej pory. Choć wciąż stosuje się wyróżnik GD, to zmieniła się schemat liter i cyfr.

Jędrzej Sieliwończyk z referatu prasowego Prezydenta Gdańska informuje: "Nie zmienił się wyróżnik Gdańska jako miasta na prawach powiatu. Nadal pozostaje wyróżnik GD. Urząd wydawał do tej pory tablice w schemacie: GD trzy cyfry i dwie litery np. GD 111XY. Teraz wydawane są tablice w schemacie: GD cyfra, litera i trzy cyfry np. GD 1A111. W takim schemacie są wydawane tablice rejestracyjne w większości dużych miast na prawach powiatu np. Kraków, Poznań, Wrocław".

Kraków - "KR" dobiega końca

W Krakowie powoli żegnają się z oznaczeniem KR. Zastąpi je KK, które już można uzyskać podczas rejestracji pojazdu. Patrycja Piekoszewska z biura prasowego urzędu miasta wyjaśnia: "Obecnie Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa w dwóch z trzech lokalizacji (aleja Powstania Warszawskiego 10 i os. Zgody 2) kończy wydawanie tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych o wyróżniku KR z ostatniego przewidzianego przepisami zasobu: "cyfra, dwie litery i dwie cyfry".

W trzeciej lokalizacji (ul. Wielicka 28 a) rozpoczęło się wydawanie tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych z pierwszego zasobu, otrzymanej przez Kraków dodatkowej litery wyróżnika powiatu – "K" – "KK, pięć cyfr”.

Łódź - "EL" wciąż aktualne

Łódzki ratusz informuje: "obecnie wydawane są tablice rejestracyjne zwyczajne samochodowe z zakresu EL 1EY01 - EL9EY99". W praktyce oznacza to ostatni z dostępnych zasobów w łódzkim organie rejestrującym.

Poznań - koniec "PO", czas na "PY"

Kierowców w Poznaniu czekają zmiany. Obecne jakże popularne "PO" już się wyczerpuje. Michał Mieloch, zastępca dyrektora ds. ewidencji pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu odpowiada: "Dysponujemy dwoma wyróżnikami tablic rejestracyjnych, rozpoczynającymi się od liter "PO" i "PY". W przypadku pierwszego z wymienionych wariantów wykorzystywane są ostatnie możliwe kombinacje liter i cyfr, które powinny zapewnić pojemność tablic na ok. 4 miesiące. Wyróżnik "PY" wykorzystany jest w niewielkim zakresie".

Wrocław – zmiana z "DW" na "DX"

We Wrocławiu powoli wyczerpuje się pula zwyczajnych tablic z literami DW. Dla kierowców oznacza, że już niebawem otrzymają tablice rejestracyjne z wyróżnikiem DX, który od kilku lat stosowany jest w przypadku motocykli.

Elżbieta Fedorowska, kierownik miejskiego działu obsługi rejestracji pojazdów wyjaśnia: "skupiając uwagę tylko i wyłącznie na tablicach samochodowych zwyczajnych to z pięciu możliwych odmian tablic (DW i 5 cyfr / 4 cyfry i 1 litera / 3 cyfry i 2 litery / 1 cyfra, 1 litera i 3 cyfry / 1 cyfra, 2 litery i 2 cyfry) wykorzystaliśmy całkowicie cztery pierwsze odmiany i powoli zbliżamy się do końca ostatniej piątej, czyli: DW, 1 cyfra, 2 litery i 2 cyfry. Obecnie wydajemy tablice o wyróżniku DW, cyfra, S, litera, cyfra, cyfra.

Do końca ostatniej piątej odmiany tablic pozostało nam do wydania 137 serii, każda średnio po 891 tablic. W kolejnym etapie będziemy wydawać tablice samochodowe zwyczajne z wyróżnikiem DX i 5 cyfr.

W pozostałych rodzajach tablic rejestracyjnych, z wyłączeniem tablic motocyklowych, wciąż wydajemy tablice z wyróżnikiem DW. W przypadku tablic motocyklowych zwyczajnych od 2018 r. wydawane są tablice z wyróżnikiem DX".