Akcja świąteczna Grupy Chodzeń na rzecz Domów Pomocy Społecznej

Tradycją stało się już, że Grupa Chodzeń w okresie przedświątecznym wspiera trzy DPS - w Warszawie przy ul. Parkowej 7A, w Konstancinie przy ul. Potulickich 1 i w Górze Kalwarii przy ul. Szpitalnej 1.

Katalog Samochodów Auto Świat