Później przesunięto ją do tyłu, chowając za udającym chłodnicę (stąd "atrapa") elementem ozdobnym. Ze względu na formę (pręty albo kratka) i podobieństwo do rusztu atrapa często nazywana jest z angielska "grillem".