Niemal na każdym egzaminie na prawo jazdy pojawia się koniecznść przejazdu przez rondo. Kurs w dobrej szkole nauki jazdy powinien przygotowywać do jazdy nie tylko po tych rondach najbliżej ośrodka egzaminacyjnego ale do sprawnego korzystania z każdego typu skrzyżowania z ruchem okrężnym.

Przed wjazdem na rondo zajmijcie właściwy pas: prawy do jazdy w prawo lub na wprost, a lewy do jazdy w lewo, chyba że znaki wskazują inaczej. Kolejny ogólny przepis kodeksu drogowego mówi, że jeśli zmieniamy pas, musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które się na nim znajdują. Na rondzie jest to kłopot dla tych, którzy wjeżdżają na nie innym pasem niż skrajny prawy: żeby zjechać z ronda, musimy przeciąć prawy pas lub na niego wjechać. Najwygodniej byłoby poruszać się cały czas prawym pasem, ale jest to możliwe tylko, gdy jedziemy na wprost lub skręcamy w prawo. Uwaga: zmieniając pas na rondzie, zamiast wciskać się na siłę przed inne auto i wymuszać pierwszeństwo, lepiej zatrzymać się i poczekać. Manewry na rondzie uła- twia przewaga prędkości nad innymi pojazdami. Na rondzie wyprzedzanie jest dozwolone i można z tego prawa korzystać. Na rondzie trzeba uważać nie tylko na auta, ale i na tramwaje: na większości rond (takich, które mają znak „ustąp pierwszeństwa” przed wjazdem) tramwaj musi czekać na możliwość wjazdu na skrzyżowanie, ale jeśli już na nim jest, zyskuje pierwszeństwo przed samochodami i ma prawo zjechać pierwszy, a inni muszą go przepuścić.

Przed opuszczeniem ronda (ale nie wcześniej niż na wysokości poprzedzającego zjazdu) włączamy prawy kierunkowskaz. Jeśli zrobimy to za wcześnie, ktoś wyjedzie nam przed maskę; jeśli za późno będzie niepotrzebnie czekał. Natomiast to, czy na rondzie należy używać lewego kierunkowskazu, rodzi konflikty nawet pomiędzy fachowcami od prawa drogowego, nie mówiąc o lokalnych “szkołach jazdy po rondzie”. Kodeks tego nie definiuje.

UWAGA NA ZNAKI

W zależności od oznakowania na rondzie i przed nim zasady jazdy mogą być nietypowe. W Polsce są np. ronda bez znaku „ustąp pierwszeństwa” przed wjazdem. W takiej sytuacji, wjeżdżając na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, mamy pierwszeństwo przed pojazdami, które już się na nim znajdują, a gdy już na nim jesteśmy, ustępujemy pierwszeństwa tym uczestnikom ruchu, którzy nadjeżdżają z prawej strony czyli wjeżdżającym na rondo kolejnymi wjazdami. Ruch na rondzie może być też regulowany światłami i znakami ustawionymi przed kolejnymi wjazdami (np. „ustąp pierwszeństwa przejazdu”). Są też ronda z takim oznakowaniem poziomym, że po zajęciu właściwego pasa przed wjazdem na nie aż do zjazdu mamy zagwarantowaną bezkolizyjną jazdę, a w ekstremalnych wypadkach niezgodna z prawem zmiana pasa jest uniemożliwiona…. krawężnikami. W niektórych przypadkach skręt w lewo na rondzie może wymagać np. wjazdu na inny pas ruchu, a więc ustąpienia pierwszeństwa tym pojazdom, które się na nim znajdują.