"Od samego początku inwestycja MAN-a była dla polskiego rządu priorytetem-priorytetów. Mając na uwadze szczególnie fakt, iż w ostatnich latach doznaliśmy prestiżowych porażek w walce o projekty z sektora motoryzacyjnego, jednocześnie będąc europejskim centrum poddostawców dla tej branży. W celu pozyskania tej inwestycji Rada Ministrów zmieniła system finansowego wsparcia dla inwestycji w rekordowym tempie 2 tygodni oraz przyjęła w ekspresowym trybie 19 dni uchwałę o ustanowieniu programu wieloletniego wsparcia dla projektu MAN. Innymi słowy porzuciliśmy myślenie administracyjne na rzecz myślenia biznesowego," powiedział Marcin Kaszuba, Wiceminister Gospodarki i Pracy

Kombinacja wielu czynników przeważyła

Na krótkiej liście lokalizacji znalazły się ostatecznie Kraków oraz słowackie Koszyce. Według Antona Weinmanna, przewodniczącego zarządu MAN Nutzfahrzeuge, na ostateczną decyzję wpłynęła kombinacja wielu czynników. Oprócz otoczenia prawnego i politycznego, równie ważne były czynniki infrastrukturalne oraz możliwości dalszego rozwoju. Obecnie MAN Nutzfahrzeuge produkuje w Starachowicach samochody ciężarowe oraz części do autobusów, jak też same autobusy w Poznaniu. W przeszłości zebrano nadzwyczaj pozytywne doświadczenia z pracy wspomnianych zakładów.

"Gratuluję dobrego wyboru firmie MAN. To również dobry wybór dla Polski i Małopolski. Ta inwestycja oznacza z całą pewnością korzyści biznesowe dla firmy MAN, jak również będzie miała znaczący wpływ na rozwój regionu. Cieszę się, że udało się wykazać, że dobra współpraca wszystkich agend rządowych i samorządu lokalnego może dać wymierne efekty. Ten przykład pokazuje, że oferta Polski złożona w ten sposób, jest ofertą bardzo atrakcyjną," powiedział Andrzej Zdebski, Prezes PAIiIZ.

Ponadproporcjonalny wzrost poza Europą Zachodnią

"Podążamy według jasno sformułowanej strategii wzrostu, a na rynkach poza Europą Zachodnią zamierzamy osiągnąć ponadproporcjonalny wzrost," mówi Anton Weinmann. "Zakład w Krakowie pokryje zwiększone zapotrzebowanie. Natomiast nasze niemieckie oraz austriackie fabryki skorzystają z powstania nowego zakładu dzięki dostawom komponentów."

"Projekt taki jak inwestycja firmy MAN w Niepołomicach jest bardzo korzystny dla polskiej gospodarki, m.in. ze względu na możliwość stworzenia klastra motoryzacyjnego wokół nowej inwestycji. Już dzisiaj wiemy, że razem z firmą MAN w Polsce zainwestuje kilku jego poddostawców. Można śmiało przypuszczać, że w ciągu 3 lat wszystkie projekty pozwolą na stworzenie 10 tysięcy bezpośrednich, nowych miejsc pracy w okolicach nowej fabryki firmy MAN.

Po pierwsze jest to sukces polskiej gospodarki. Po wtóre wreszcie jest to efekt pracy zespołowej oraz znakomitej współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego. PAIiIZ w ramach tego projektu pełnił rolę koordynatora. Na decyzji koncernu MAN zaważyły głównie śmiałe i odważne decyzje zarówno finansowe, jak i administracyjne podjęte przez Marszałka Woj. Małopolskiego Pana Janusza Sepioła, Wice-Marszałka Woj. Małopolskiego Pana Witolda Śmiałka, Wojewodę Małopolskiego Pana Jerzego Adamika, jak również determinacja burmistrza Niepołomic Pana Stanisława Kracika oraz ogromne zaangażowanie Prezesa SSE Krakowski Park Technologiczny Pana Krzysztofa Krzysztofiaka.

Efekt, który dziś możemy obserwować, jest więc wynikiem wytężonej pracy polskiego rządu, PAIiIZ, a przede wszystkim liderów regionalnych, bez których taki wynik nie byłby możliwy do osiągnięcia," wyjaśnił Sebastian Mikosz, Wiceprezes PAIiIZ.

Podpisanie umowy o budowie fabryki MAN będzie mieć miejsce w Polsce 16 sierpnia. Jeszcze jesienią 2005 rozpoczną się prace budowlane. W połowie 2007 pierwsze samochody powinny opuścić taśmę produkcyjną.

MAN Nutzfahrzeuge z siedzibą główną w Monachium jest największym przedsiębiorstwem w grupie MAN i czołowym producentem ciężarówek na świecie. W swoich placówkach MAN zatrudnia ponad 63 tys. pracowników i jest obecny w 120 krajach. W roku 2004, w warunkach pozytywnego trendu panującego na całym rynku, Grupa MAN Nutzfahrzeuge zwiększyła wielkość swoich udziałów rynkowych. Spółka odnotowała łączny obrót w wysokości  7.409 milionów Euro, co stanowi 12 % wzrost w stosunku do wyników z ubiegłego roku.