Tych małych radiotelefonów z anteną można w Polsce używać bez zezwolenia – wystarczy, że spełniają one wymagania europejskich norm ETSI dla urządzeń CB, potwierdzone odpowiednim dokumentem, który każdy nabywca powinien otrzymać wraz z zakupionym urządzeniem. CB radia powinny mieć także znak CE, dopuszczający do obrotu na terenie UE.

Większość kierowców – użytkowników CB ma na trasie stale włączone radiotelefony na kanale 19. Kanał ten używany jest głównie do wymiany informacji o kontrolach drogowych policji, straży miejskiej czy inspekcji drogowej, rzadziej do uzyskania informacji o sposobie dojazdu czy aktualnych utrudnieniach w ruchu drogowym.