• Obecnie prawa jazdy wydawane są maksymalnie na 15 lat
  • Prawo jazdy może być wydane na krótszy okres, jeśli jest to uzasadnione stanem zdrowia kierowcy
  • Od 2028 r. rozpocznie się wymiana bezterminowych praw jazdy
  • Kierowcy wymieniający bezterminowe prawa jazdy nie muszą przedstawiać ważnych badań lekarskich
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Po co w ogóle wymieniać dokument prawa jazdy, zwłaszcza jeśli nie ma obowiązku wożenia go przy sobie? Przyczyn jest wiele – to m.in. potrzeba weryfikacji stanu zdrowia kierowców, ale też państwo chce mieć w bazie nasze aktualne zdjęcie. Prawa jazdy wymienia się także wtedy, gdy zmieniają się nasze dane widoczne na dokumencie (np. nazwisko), a także "dla zasady" – gdy kończy się jego ważność. Prawa jazdy najczęściej wymieniają ci kierowcy, którzy mają kłopoty ze zdrowiem i w związku z tym ich badania lekarskie mają skróconą ważność.

W przypadku praw jazdy wydanych przed 2013 r. państwo chce, aby najpóźniej w roku 2033 zniknęły wszystkie dokumenty bezterminowe – bo wciąż są i takie. Dodatkowy bałagan powodują przepisy związane z pandemią COVID-19, które pozwalają korzystać z niektórych przeterminowanych praw jazdy (nawet, jeśli system mPrawo Jazdy wskazuje na ich nieważność)

Bezterminowe prawo jazdy – przywilej siwych włosów?

Do 19 stycznia 2013 r. kierowcy cieszący się nienagannym stanem zdrowia (a w praktyce także "okularnicy") mieli szansę na otrzymanie bezterminowego prawa jazdy, o ile lekarz wystawił im stosowne orzeczenie, co było praktyką stosowaną domyślnie. Ważność uprawnień tych kierowców nie zmienia się – są bezterminowe, niemniej zbliża się czas obowiązkowej wymiany dokumentu – masowa akcja wymiany starszych praw jazdy zacznie się w 2028 r. i skończy w 2033. Ci kierowcy będą musieli jedynie złożyć wniosek o wymianę dokumentu, dołączyć aktualne zdjęcie i zapłacić (dzisiejsza stawka wynosi 100 zł + 50 groszy opłaty ewidencyjnej). Nie będą musieli przedstawiać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia. Otrzymają dokument ważny 15 lat – to maksymalny okres, na jaki wydaje się obecnie ten rodzaj dokumentu.

Wymiana prawa jazdy – bo zmieniły się nasze dane

W 2019 r. z dokumentu prawa jazdy zniknął adres zamieszkania – nowsze dokumenty już go nie mają, ale starsze (z adresem) zachowują ważność. Ta modyfikacja dokumentu pomniejszyła katalog powodów do wymiany prawa jazdy. Niemniej dokument muszą wymieniać te osoby, które zmieniają imię albo nazwisko. Podobnie jak w przypadku bezterminowych praw jazdy nie trzeba przy tej okazji robić badań lekarskich – stare zachowują ważność. Warto zrobić badania, jeśli zbliża się termin ważności badań robionych wcześniej, bo termin ważności nowego blankietu nie będzie dłuższy niż termin ważności badań, jakie wykonywaliśmy ostatnio.

Wymiana prawa jazdy – bo skończyła się ważność badań lekarskich

Obecnie można otrzymać orzeczenie lekarskie ważne najwyżej 15 lat – jeśli cieszymy się nienagannym zdrowiem. Ale już np. cukrzycy mogą liczyć na orzeczenie z ważnością 5-letnią. Osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wiążą się z ryzykiem gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia, mogą dostać orzeczenie lekarskie ważne zaledwie rok. Ci kierowcy otrzymują prawo jazdy z datą ważności dostosowaną do orzeczenia lekarza – aby tę datę przedłużyć, należy dokument wymienić. By go wymienić, trzeba przedstawić nowe badania (to wydatek 200 zł). Oczywiście nie jest powiedziane, że gdy wcześniej dostaliśmy orzeczenie z ważnością pięcioletnią, nie możemy liczyć na kolejne ważne 10 czy 15 lat – jeśli jesteśmy zdrowsi, jest to możliwe.

Wymiana prawa jazdy – bo kończy mu się ważność

Od 2013 r. prawa jazdy wydawane są maksymalnie na 15 lat. Jeśli wiąże się to z posiadaniem badań lekarskich ważnych 15 lat (to obecnie maksymalny możliwy okres), aby dostać nowy dokument, musimy obok wniosku, opłaty i zdjęcia przedstawić nowe badania lekarskie. Ale uwaga: niektórzy kierowcy mieli w przeszłości bezterminowe prawko, ale wymieniali je po 19 stycznia 2013 z powodu zmiany nazwiska, imienia albo adresu, czasem z powodu zgubienia starego dokumentu – i choć dostali dokument z terminem ważności (15 lat), aby go wymienić, nie muszą się badać – ich bezterminowe orzeczenie lekarskie wciąż jest ważne.

Wymiana prawa jazdy – bo dokładamy nową kategorię

Masz kategorię "B", a robisz jeszcze "C" abo "D"? Jako że można mieć tylko jedno prawo jazdy, stary dokument zwracasz, dostajesz nowy. Do nowej kategorii prawa jazdy musisz mieć orzeczenie lekarskie.