Eurowinieta to nazwa, która pozostała już tylko w języku potocznym i obowiązywała od 1999 r. Obecnie, ten system poboru opłat nosi nazwę VirtualVignette. Funkcjonuje on na podstawie Dyrektywy UE 1999/62 i dotyczy jedynie pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) przekracza 12 ton. Wyjątek stanowią autobusy. W 2003 r. z korzystania z systemu zrezygnowali Niemcy, a od 2016 r. ich zdanie podzielili Belgowie. Takie rozwiązanie pozwala odzyskiwać koszty środowiskowe, a także wspierać finansowo budowę, utrzymanie i naprawę infrastruktury transportowej. Wprowadzenie eurowiniet miało również zapewnić uczciwą konkurencję i zapobiegać dyskryminacji.

Gdzie wymagana jest eurowinieta?

Wbrew temu, co mówi nazwa, eurowinieta nie obowiązuje we wszystkich krajach Europy czy Unii Europejskiej. Wymagana jest jedynie w kilku:

Z założenia, eurowinieta miała być systemem, który będzie obowiązywał na większości kontynentu. Jak widać, przez wiele lat plan ten się nie powiódł i nie zapowiada się na to, aby coś miało się w tej kwestii zmienić. System opłat drogowych jest skonstruowany w taki sposób, że podróżując za jednym razem przez kilka z wyżej wymienionych państw, nie trzeba kupować osobno pozwoleń na wjazd przy każdym przekroczeniu granicy. Przykładowo, jeżeli opłaciliśmy tydzień, to w trakcie tego czasu możemy bez żadnych problemów przemieszczać się między państwami bez dodatkowych kosztów. Eurowinieta powstała właśnie z myślą o ograniczeniu formalności i ułatwieniem dostępu.

Eurowinieta — informacje wymagane podczas zakupu

Eurowinieta przeznaczona jest dla pojazdów o DMC powyżej 12 ton, z wyjątkiem autobusów. Aby ją nabyć, jesteśmy zobowiązani do podania szczegółowych informacji, dotyczących naszej ciężarówki. Należy je wprowadzać uważnie i precyzyjnie, aby uniknąć późniejszych kłopotów lub niepotrzebnych nieporozumień. Formularz będzie wymagał od nas takich danych, jak:

  • numer rejestracyjny,
  • kraj rejestracji,
  • liczba osi,
  • klasa emisji spalin,
  • okres, na który wykupujemy opłatę drogową.

Dużym ułatwieniem dla kierowcy jest brak obowiązku posiadania jakichkolwiek dokumentów, naklejek na szybę czy dowodów zakupu. Pojazd zostaje bowiem wprowadzony do bazy danych systemu. Eurowinieta odczytuje się za pomocą elektronicznej identyfikacji pojazdu. Warto pamiętać o jej wykupieniu, ponieważ kary za jazdę bez uiszczenia opłat są dosyć wysokie i sięgają nawet kilkuset euro. Oczywiście można wnieść odwołanie do sądu, ale w przypadku porażki grzywna wzrośnie nawet do kilku tysięcy euro.

Eurowinieta a ponoszone koszty

Zakupu eurowiniety można dokonać w kilku miejscach, m.in.: na stacji paliw, w punktach odprawy granicznej lub w placówkach firmy AGES (operatora tego systemu opłat). Cena może się różnić w zależności od wieku pojazdu, ponieważ kluczowy jest poziom emisji spalin (im większy, tym więcej trzeba będzie zapłacić) oraz liczba osi. Taryfa dzienna to 12 euro i jest ona niezmienna. Można nabyć również dłuższe pozwolenia na przejazd: tygodniowe (20-62 euro), miesięczne (75-235 euro) oraz roczne (750-2359 euro).

Eurowinietę można nabyć także przez Internet, a opłaty można dokonać za pomocą karty kredytowej, paliwowej lub flotowej. Jeżeli chcemy upewnić się, że mamy opłacone przejazdy i chcemy mieć przy sobie potwierdzenie zakupu, można pobrać plik PDF i go wydrukować. Innym sposobem będzie skorzystanie z infolinii, gdzie zostaną nam udzielone wszelkie informacje. Co ważne dla przedsiębiorców, eurowinieta może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu. Nie można jednak zapomnieć o przeliczeniu obcej waluty na złotówki wedle kursu z ostatniego dnia roboczego, który poprzedzał dzień poniesienia kosztu.