Ustawodawca konkretnie to określa, a my przejrzyście przedstawiamy

Dla prawa jazdy kategorii B, przepisy określają cztery sytuacje dotyczące holowania. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, legitymując się takim prawem jazdy, przy spełnieniu odpowiednich warunków możemy ciągnąć nie tylko przyczepę lekką, lecz także o DMC powyżej 750 kg. W pierwszej opcji DMC zestawu nie może przekroczyć 4250 kg (3500 kg – samochód i 750 kg przyczepa).

Wykonanie łuku samochodem osobowym nie dla każdego jest proste. Z przyczepą sprawa wygląda jeszcze trudniej

Jeżeli nie ma ona hamulców, to jej DMC musi być równe lub mniejsze niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego (§14 ust 5, Dz U Nr 32, poz 262, z późn. Zm.). Gdy przyczepa wyposażona jest whamulec bezwładnościowy, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów mówi, że DMC pojazdu ciągnącego musi stanowić co najmniej 1,33 DMC przyczepy.

Przepis ten obowiązuje zawsze przy tego typu systemie hamującym, niezależnie od masy przyczepy i uprawnień. W praktyce oznacza to, że dla przyczepy o DMC równym 750 kg, masa pojazdu musi wynosić minimum 1000 kg.

Decydując się na holowanie przyczepy, musimy wykonać parę obliczeń

W drugiej przypadku, kiedy DMC przyczepy jest większe niż 750 kg, musi być ona wyposażona w hamulec najazdowy lub uruchamiany z miejsca kierowcy. Dla obu tych sytuacji, DMC przyczepy nie może być większe niż mw pojazdu ciągnącego, a DMC całego zestawu nie może przekroczyć 3500kg. Przykładowy zestaw, to auto o mw 1500 kg i ładowności 500 kg (co daje dmc 2000 kg) z przyczepą o DMC 1500 kg.

Na tym kończą się możliwości holowania przyczepy posiadaczy prawa jazdy kategorii B. W następnych przypadkach potrzebne jest prawo jazdy kategorii B+E. Teoretycznie pozwala na poruszanie się zestawem pojazdów o masie do 7000 kg. W praktyce taka sytuacja ma miejsce wyłącznie w przypadku holowania przyczepy wyposażonej w hamulec uruchamiany z miejsca kierowcy (niespotykane urządzenie). DMC takiej przyczepy może być większe niż dmc pojazdu, ale jej rmc musi być mniejsze lub równe rmc auta (art. 62 ust. 1 pkt 1 prd).

Drugą opcją jest holowanie przyczepy o DMC > 750 kg, wyposażonej w hamulec najazdowy. Z racji tego, że dmc samochodu musi stanowić min. 1,33 dmc przyczepy, to w praktyce dopuszczalna masa całkowita zestawu może wynosić maksymalnie 6125 kg (3500 kg – auto, 2625 kg – przyczepa). Zasady holowania przyczepy lekkiej są takie same jak przy kat. B.

Kurs na prawo jazdy kat. B +E, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Wykłady trwają 20 godz. lekcyjnych, a jazdy – 15 godzin zegarowych (w tym ustawodawca przewidział min. 4 godz. poza terenem zabudowanym z prędkościami powyżej 70 km/h). Cena kursu wynosi ok. 1100 zł.