Szczególną uwagę zwraca się na zachowanie higieny. Wstrzymano sprzedaż kawy do kubków klientów i ofertę produktów na wynos. W łazienkach zawieszono instrukcję mycia rąk. Pracownicy używają jednorazowych rękawiczek. Zaleca się, żeby kierowcy podczas tankowania również używali foliowych rękawiczek, umieszczonych przy dystrybutorach. Dystrybutory są odkażane.

W tych trudnych czasach BP wspiera ponadto pracowników pogotowia ratunkowego, policji, wojska, straży miejskiej i granicznej, oferując im darmową kawę. Do niektórych szpitali dostarcza bezpłatnie paliwo i oleje.