Z głębokim smutkiem przyjeliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela Macieja Majchrzaka - uczestnika rajdu Dakar i najtrudniejszych impez off-roadowych na całym świecie.

Maciej dzielił się swoim cennym doświadczeniem prowadząc na łamach dwumiesięcznika "Auto Świata 4x4" szkołę jazdy w terenie, był też współwłaścicielem Autotrapera - dużego salonu sprzedaży samochodów terenowych oraz prężnego ośrodka off-roadowego w centrum Polski.

Swojej działalności nie traktował tylko jako biznes, lecz starał się zarazić terenową pasją możliwie szerokie grono osób.

Zawsze gotowy pomóc, wyłumaczyć, objaśnić. Bez zbędnych wstępów, bardzo rzeczowo i bezpośrednio.

Maciej Majchrzak miał 54 lata.