Brzmi ona: wykorzystać sportowe dziedzictwo Lancera / Lancera Evolution i zatrzymać wiernych klientów „Evo”, jednocześnie otwierając się na szerszą grupę entuzjastów.

Bezpośrednio przed wprowadzeniem pojazdu na rynki europejskieprzeprowadzono wewnętrzne badanie w grupie osób, które najwcześniej nabyły pojazd, analizujące zamiany samochodów w Wielkiej Brytanii, największym i najlepiej rozwiniętym rynkiem w regionie.

Jego wyniki stanowią pierwszy zwiastun możliwości tego pojazdu.Wskaźniki przejęcia klienta (procent osób, które po raz pierwszy kupiły Mitsubishi) na poziomie 70 proc. dla samochodów wyposażonych w skrzynię biegów typu Twin Clutch-SST (TC-SST) i 40 proc. dla pojazdów wyposażonych w manualnych skrzynię biegów wyglądają obiecująco.

Analiza oparta na 172 pojazdach sprzedanych przez 60 dealerów w Wielkiej Brytanii w kwietniu i maju 2008 przyniosła zadowalające wnioski dla Mitsubishi Motors.

Jak się spodziewano, wcześniejsi klienci Lancer Evolution przyjęli nowy samochód, głównie dzięki wersjom wyposażonym w manualne skrzynie biegów, w tym przeznaczonych wyłącznie na rynek brytyjski wariantach „FQ” o wyższych osiągach.

Równie ważne i znamienne, biorąc pod uwagę cele Lancera Evolution, jest pojawienie się grupy, która po raz pierwszy wybiera ten pojazd rezygnując z wysokiej jakości niemieckich marek (i pojedynczych egzotycznych włoskich) – zwłaszcza dla bardziej zaawansowanych modeli wyposażonych w skrzynię biegów TC-SST.

Wreszcie, grupa klientów Subaru, którzy licznie przechodzą do obozu Lancer Evolution, także wiele mówi o możliwościach nowego samochodu.

Poniżej przedstawiono współczynnik przejęcia klientów według podziału na marki wcześniej posiadanych przez nich pojazdów (liczby zaokrąglono):

- Samochody wyposażone w TC-SST:o 40 proc.: wysokiej jakości marki niemieckie (głównie Audi, BMW i Mercedes-Benz);o 30 proc.: Subaru;o 20 proc.: wcześniejsze wersje Lancer Evolution.

- Samochody wyposażone w manualną skrzynię biegów:o 20 proc.: wysokiej jakości marki niemieckie;o 20 proc.: Subaru;o 40 proc.: wcześniejsze wersje Lancer Evolution;o 20 proc.: inne marki.