Czesi, zmagając się z pandemią, sięgają po coraz ostrzejsze środki. Od 5 października obowiązuje bowiem stan wyjątkowy u naszych południowych sąsiadów. Od 22 października ograniczono zaś swobodę przemieszczania się i wstrzymano przyjazdy w celach turystycznych (turyście nie mogą także skorzystać z usług hotelowych). 6 dni później wprowadzono jeszcze godzinę policyjną, czyli zakaz wychodzenia z domu od godziny 21:00 do 5:00. Kolejne obostrzenia obowiązują zaś od 9 listopada.

Zgodnie z nowymi regulacjami Czesi znacząco ograniczają wjazd dla podróżnych z Polski (wszystko z powodu czerwonej strefy). Na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych czytamy – „od 9.11. podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech”. Nie oznacza to jednak, że granica jest całkowicie zamknięta. Przewidziano bowiem kilka wyjątków. Ambasada Republiki Czeskiej informuje bowiem, że do kraju można przyjechać tylko w przypadku wyższej konieczności.

Wyjątek dotyczy osób, które posiadają zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy, posiadaczy ważnej wizy długoterminowej, członków rodzin obywateli Czech lub UE (z pobytem na terenie Czech) czy kierowców transportu międzynarodowego. Na tym nie koniec.

Wjazd do Czech jest możliwy także w przypadku studentów, uczniów, pracowników transgranicznych, dyplomatów czy partnerów biznesowych (z zastrzeżeniem, że wjazd leży w interesie Republiki Czeskiej. W obowiązujących przepisach wskazano także tzw. sytuacje nagłe.

Wjazd z kraju ryzyka jest możliwy w sytuacjach nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne) pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami.

Uregulowano także kwestię przejazdu przez terytorium Republiki Czeskiej w ramach tzw. tranzytu. Pracownicy transportu międzynarodowego, obywatele UE (a ponadto osoby z zezwoleniem na pobyt stały czy długoterminowy na terenie Unii Europejskiej) mogą przejechać przez Czechy w ciągu 12 godzin (pełna lista znajduje się m.in. na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Są przy tym zwolnieniu z obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego i testów na COVID-19.