• Wycena ubezpieczyciela to tylko propozycja, zawsze możesz się od niej odwołać.
  • Wyjaśniamy jak napisać i gdzie złożyć takie odwołanie.
  • Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela nie zamyka sprawy, nadal możesz ubiegać się o dodatkowe pieniądze.

Wycena ubezpieczyciela jest zbyt niska? Nie akceptuj jej. Ubezpieczyciele znają wiele trików, aby zaniżyć wycenę naprawy lub wartość pojazdu – w zależności co im się w danej sytuacji bardziej opłaca. Jednak wbrew pozorom wywalczenie wyższego odszkodowania zwykle nie jest aż takie trudne.

Na początek dobra wiadomość, na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciel zwykle masz 3 lata od momentu otrzymania pisemnego stanowiska ubezpieczyciela. Tyle samo czasu masz także na zgłoszenie szkody w ramach OC sprawcy – w przypadku polis autocasco terminy te są zmienne i zależą od zapisów zawartych w ogólnych warunkach umowy.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której szkoda powstał na skutek przestępstwa lub występku – w tym przypadku okres przedawnienia upływa dopiero po 20 latach!

Jak napisać odwołanie? Rady ekspertów porównywarki ubezpieczeń mfind

Musisz przede wszystkim uzasadnić swoje racje argumentami. Niestety, nie możesz oprzeć się na samym przekonaniu, że wycena jest za niska. Nie spodziewaj się pozytywnego rozpatrzenia, gdy napiszesz „wycena jest za niska, domagam się dopłaty„.

Na wstępie wyjaśnij, czy Twoje odwołanie dotyczy zbyt niskiej wyceny, czy nieuwzględnionych kosztów np. auta zastępczego.

Powołaj się na zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Fakt, że znasz podstawę prawną tego, że składasz reklamację, działa na Twoją korzyść.

Podaj numer szkody i opisz w skrócie decyzję, od której się odwołujesz. Dołącz ją również w formie kserokopii lub skanu do swojego pisma. Jeśli piszesz w sprawie zbyt niskiej wyceny, udowodnij, że wartość rynkowa Twojego samochodu jest wyższa. Podaj np. linki do aukcji lub komisów internetowych. Możesz też spróbować wystawić swój samochód na sprzedaż i wskazać ubezpieczycielowi, że dostałeś znacznie wyższą kwotę, niż ten proponuje w ramach odszkodowania.

Koniecznie dołącz do dokumentu np. faktury za elementy uszkodzone podczas stłuczki, a których nie ujęto w wycenie. A jeśli zaniżono koszty części zamiennych, dołącz do odwołania również cennik takich elementów z Autoryzowanej Stacji Obsługi.

Jak odwołać się od „szkody całkowitej”

Po pierwsze, poinformuj ubezpieczyciela, że się nie zgadzasz z wyceną. Możesz kwestionować: podaną wartość samochodu sprzed szkody, ceny części; koszt robocizny. W tym przypadku w praktyce należy przedstawić kosztorys warsztatu, z którego wynika, iż naprawa kosztuje mniej, niż wykazał rzeczoznawca ubezpieczyciela. Firma nie może zabronić wam naprawy samochodu, o ile da się to zrobić bezpiecznie.

Pamiętaj:

Na zgłoszenie szkody z tytułu OC masz 3 lata, a w przypadku szkód powstałych na skutek przestępstwa – 20 lat.

  • Nawet jeśli dostaniesz pieniądze na konto, masz prawo odwołać się od wyceny i domagać się większej kwoty.
  • Możesz zadawać pytania co do podstaw sporządzonej przez ubezpieczyciela wyceny. Firma zgodnie z prawem ma 30 lub 60 dni na odpowiedź.
  • Nawet gdy ubezpieczyciel szkodę oceni na całkowitą (w starszych autach wystarczy do tego nawet niewielka stłuczka), masz prawo naprawić auto, o ile koszt remontu nie przekroczy wartości auta.