• Długość dróg lokalnych w Polsce (gminnych i powiatowych) to ponad 376 tys. km
  • NIK zwraca uwagę na brak ogólnokrajowych danych dotyczących stanu technicznego dróg lokalnych. Znają go tylko zarządcy poszczególnych odcinków
  • W ramach programu zmodernizowano znikomy procent dróg lokalnych. Na remont pozostałych większość gmin nie ma wystarczających środków
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Gmina Tłuszcz chciała zmodernizować 13,2 km dróg, co miało kosztować 30 mln zł. Chcąc uzyskać finansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), złożyła w tej kwestii pięć wniosków. Do realizacji przyjęto... jeden, na dokładnie 977 metrów drogi.

Jeszcze mniej szczęścia miała gmina Kotuń, która chciała budować i remontować nieco ponad 12 km dróg na swoim terenie. Złożyła cztery wnioski, z czego przyjęto jeden dotyczący odcinka o długości... 380 metrów. Gmin rozczarowanych brakiem dofinansowania budowy i remontów, na które liczyły w ramach PROW, jest więcej. Najgorsze zaś, że przy ograniczonych środkach nie wiadomo, które inwestycje są najbardziej pilne.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Nie wiadomo, które drogi łatać

Najrozsądniejsze byłoby, aby dofinansowanie remontów dróg w pierwszej kolejności trafiało do tych gmin i powiatów, w których drogi są w najgorszym stanie i bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ruchu. Nie ma jednak takiej możliwości i wsparcie ze środków takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ogóle nie bierze pod uwagę takiego kryterium jak "bieżący stan drogi". NIK: "brak ogólnokrajowych, szczegółowych danych dotyczących stanu technicznego dróg lokalnych. Nie pozwala on oszacować potrzeb w zakresie ich modernizacji i budowy. Takie dane mają jedynie zarządcy dróg". W praktyce oznacza to, że pieniądze dostają niekoniecznie najbardziej potrzebujący, lecz ci, którzy najlepiej umieją o nie zabiegać.

Dofinansowanie remontów dróg lokalnych: ponad połowa wniosków odrzucona

Z kontroli NIK dowiadujemy się, że w ramach PROW na lata 2014-2020 (inwestycje są realizowane do 2023 r.) złożono 5466 wniosków dotyczących budowy i remontów dróg, z czego odmowa spotkała 2789 wniosków. Wprawdzie część z wniosków odpadła m.in. z powodów formalnych, to jednak zdecydowana większość (1859) z braku środków.

Pieniędzy wystarczyło na wybudowanie 218 km dróg lokalnych i remont odcinków o długości 3 188 km. Ogółem w Polsce jest 376 236 km dróg gminnych i powiatowych.