•  Najczęściej egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B zdają kursanci w Jeleniej Górze (53 proc.), a najrzadziej w Łodzi (24,9 proc.)
  • Z kolei najwyższy odsetek zdawalności części teoretycznej kursu występuje w Lublinie (58,9 proc.), a najniższy w Bolesławcu (45,2 proc.)
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

W większości mniejszych ośrodków szkolenia kierowców łatwiej uzyskać prawo jazdy niż w miastach wojewódzkich. Odwrotna tendencja dotyczy zdawalności teoretycznej części egzaminu – wynika z analizy statystyk Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD), przygotowanej przez portalnaukijazdy.pl. Eksperci rankomat.pl bliżej przyjrzeli się danym i sprawdzili, jak zdawalność wygląda w skali całego kraju.

Egzamin teoretyczny najrzadziej zdawany w Gorzowie Wielkopolskim

Najczęściej kursanci zdają egzamin teoretyczny w mieście wojewódzkim w Lublinie (58,9 proc). Wysoki odsetek zdawalności zanotowały również ośrodki w Rzeszowie, Bydgoszczy (58,5 proc.) i w Łodzi (58,2 proc.). Natomiast najrzadziej kursanci w mieście wojewódzkim zdają egzamin teoretyczny w Gorzowie Wlkp. (48,8 proc.). Nieco łatwiej uzyskać możliwość rozpoczęcia praktycznej części egzaminu w Opolu (52,3 proc.) oraz Olsztynie (55,1 proc.).

Egzamin praktyczny najrzadziej zdawany w Łodzi

Najczęściej kursanci uzyskują prawo jazdy w mieście wojewódzkim w Rzeszowie (39,2 proc.). Nieco trudniej zdać egzamin praktyczny we Wrocławiu (38,3%) oraz w Białymstoku (38,1 proc.). W Łodzi odsetek zdawalności egzaminu praktycznego wynosi jedynie 24,9 proc.. Nieznacznie łatwiej uzyskać prawo jazdy w Szczecinie (27,8 proc.) i Opolu (28,1 proc.).

W którym mniejszym mieście warto zdać egzamin teoretyczny?

Egzamin teoretyczny najczęściej zdają kursanci w Lublinie (58,9 proc.), a także Rzeszowie i Bydgoszczy (58,5 proc.). Wszystkie z nich są miastami wojewódzkimi. Jednak niekiedy łatwiej zaliczyć część teoretyczną kursu na prawo jazdy w mniejszym ośrodku.

W województwie podlaskim łatwiej zdać egzamin teoretyczny w Suwałkach (58,4 proc.) niż w Białymstoku (57,3 proc.). Podobnie jest w śląskim, gdzie odsetek zdawalności jest wyższy w Bielsku-Białej (58,2 proc.) w porównaniu do Katowic (57,8 proc.). Identyczna sytuacja występuje w mazowieckim, w którym łatwiej uzyskać prawo przystąpienia do części praktycznej w Ostrołęce (57,4 proc.), niż w Warszawie (56,5 proc.).

Jednocześnie w większości miast wojewódzkich łatwiej jest zdać egzamin teoretyczny niż w mniejszych ośrodkach. Najniższy odsetek zdawalności występuje w Bolesławcu (45,2 proc.) w dolnośląskim. Nieco lepiej jest w Lesznie (48,4 proc.) w wielkopolskim, w Ciechanowie (48,6 proc.) w mazowieckim, a także w Nowym Sączu (48,7 proc.) w małopolskim.

W którym mniejszym ośrodku warto zdać egzamin praktyczny?

Łatwiej egzamin praktyczny zdać w większości mniejszych ośrodków niż w miastach wojewódzkich. Najwyższy odsetek zdawalności występuje w Jeleniej Górze (53 proc.) w dolnośląskim. Natomiast w stolicy Dolnego Śląska, Wrocławiu prawo jazdy uzyskuje jedynie 38,3proc. kursantów.

Podobnie jest w mazowieckim. W Ostrołęce odsetek zdawalności egzaminu praktycznego wynosi (51,9 proc.), a w Warszawie zaledwie (34,2 proc.). Z takim samym przypadkiem mamy do czynienia w wielkopolskim. W Kaliszu prawo jazdy uzyskuje 49,6 proc. kursantów, a w Poznaniu tylko 32,1 proc..

Zdecydowanie najrzadziej egzamin praktyczny zdają kursanci z Łodzi (24,9 proc.). W czołówce z niskim odsetkiem zdawalności znalazły się również mniejsze ośrodki. To Koszalin (25,4 proc.) w województwie zachodniopomorskim, a także Radom (25,6 proc.) w mazowieckim.