Sprowadzane do Polski stare samochody stanowią również zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników dróg - według 46% społeczeństwa. Inaczej sądzi 35% respondentów. Największy odsetek osób zgadzających się z tym twierdzeniem zanotowano wśród gospodyń domowych (63%), rolników (52%) oraz emerytów i rencistów (51%). 37% Polaków uważa, że import starych samochodów powoduje straty budżetu państwa, ale tyle samo osób wyraża odmienną opinię. Z kolei aż 52% prywatnych przedsiębiorców dostrzega w imporcie starych samochodów straty dla budżetu państwa. Ponadto, zdaniem 39% respondentów, import starych samochodów odbiera miejsca pracy w salonach sprzedaży nowych samochodów i serwisach. Tego zdania jest także 62% prywatnych przedsiębiorców. Jednocześnie 70% badanych zauważa, że sprowadzanie starych samochodów sprzyja tworzeniu miejsc pracy w komisach i warsztatach samochodowych. 65% Polaków uważa, że import starych samochodów powoduje szybki spadek wartości samochodów używanych. Nie zgadza się z tym 19%. źródło TNS OBOP