• Od początku 2020 roku warsztaty muszą mieć kasy fiskalne on-line
  • Na wymianę kas można uzyskać dofinansowanie, ale pokryje ono tylko część kosztów
  • Za niedopełnienie obowiązku wpisy do bazy danych o odpadach grożą poważne kary

Obowiązek korzystania z kasy fiskalnej on-line nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców, ale warsztaty (dokładniej: „świadczący usługi naprawy pojazdów samochodowych”) należą do pierwszej grupy firm, która musi takie urządzenie wprowadzić. Z kas starego typu mogły one korzystać tylko do 31 grudnia 2019 r. Co ważne: jeśli tylko sprzedajecie części, nie macie obowiązku zmiany kasy.

Dzięki temu, że jest to obowiązek formalny, warsztatowcy mogą ubiegać się w urzędzie skarbowym o dofinansowanie w wysokości 700 zł. Nie wystarczy to jednak na wymianę urządzenia – najtańsze są kasy, które muszą być połączone w trakcie pracy kablem z komputerem. Za markową zapłacicie blisko 1500 zł brutto, za taką z łącznością np. GSM, bardziej rozbudowaną – nawet 3000 zł.

Uwaga: starą kasę trzeba „zamknąć” (w swoim serwisie "kasowym"), a raport dostarczyć w ciągu 5 dni do US. Nową kasę trzeba oficjalnie włączyć do pracy – to również zadanie dla serwisu. Obydwie usługi są płatne (odczyt nawet 246 zł brutto, fiskalizacja – 123 zł brutto), ale w ramach współpracy ze „swoim” serwisem można liczyć na rabat w tym zakresie (np. 50 proc. na odczyt i darmowe uruchomienie). Pamiętajcie też, że zakup kasy fiskalnej wiąże się z umową na serwisowanie urządzenia – chcąc zmienić firmę warto sprawdzić, jakie będą koszty serwisu nowego urządzenia oraz warunki zakończenia współpracy z dotychczasową firmą.

Koszt kasy on-line w dużej mierze zależy od systemu łączności, najtańsze (co niestety nie znaczy tanie) są kasy wymagające połączenia kablem z komputerem. Foto: Andrzej Jedynak / Auto Świat
Koszt kasy on-line w dużej mierze zależy od systemu łączności, najtańsze (co niestety nie znaczy tanie) są kasy wymagające połączenia kablem z komputerem.

Z kasą fiskalną wiąże się jeszcze jedna nowość. Od 1 stycznia 2020 r. na podstawie paragonu nie można wystawić faktury przedsiębiorcy, jeśli jego NIP nie widnieje na paragonie. Nowe kasy mają opcję dopisania NIP-u. Nie ma przy tym problemu z wystawienia faktury osobie fizycznej nie prowadzącej działalności. Ma to ograniczyć wystawianie faktur na „lewe” usługi – wykonane komu innemu.

Podstawa prawna dotycząca konieczności wymiany kas fiskalnych: Ustawa z 15 III 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług; ustawa Prawo o miarach (Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 675, weszła w życie 1 maja 2019 r.); rozporządzenie Ministra Finansów z 29 IV 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. Ust. 2019 r. poz. 816).

Początek stycznia 2020 r. to także moment, w którym nie ma możliwości funkcjonowania warsztatu bez uzyskania wpisu do rejestru BDO (podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami). Warsztat, który wytwarza odpady (w praktyce – każdy) zobowiązany jest do uzyskania takiego wpisu. Jeśli skala działalności nie jest duża (nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na wytwarzanie odpadów) wpis jest najprostszy i bezpłatny – ale obowiązkowy, jako że praktycznie każdy warsztat ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów i przekazywać je do odpowiedniej firmy utylizującej.

W formularzu wypełnić wtedy trzeba dział XII – obejmujący właśnie „wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego”. Pamiętajcie, żeby wpisać możliwie szeroki zakres odpadów, które powstają w warsztacie. Jeśli sprowadzacie pojazdy czy też prowadzicie duży warsztat (z pozwoleniami na wytwarzanie odpadów) wpis będzie bardziej skomplikowany.

Najprościej uzyskać wpis do rejestru BDO, mając niewielką firmę nie potrzebującą pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Foto: Andrzej Jedynak / Auto Świat
Najprościej uzyskać wpis do rejestru BDO, mając niewielką firmę nie potrzebującą pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Uwaga: obowiązek wpisu do rejestru dotyczy już teraz wszystkich warsztatowców – należy się o niego postarać przed rozpoczęciem działalności. Od 2 I 2020 r. można wypełnić go na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl. Urząd ma 30 dni od złożenia wniosku na nadanie numeru. Od stycznia numer BDO powinien widnieć na każdej fakturze, a firma odbierająca odpady bez numeru BDO nie podejmie interwencji

Nadanie numeru BDO załatwia się w urzędach marszałkowskich. Sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO to grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy lub też administracyjna kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.