• Od początku 2020 roku warsztaty muszą mieć kasy fiskalne on-line
  • Na wymianę kas można uzyskać dofinansowanie, ale pokryje ono tylko część kosztów
  • Za niedopełnienie obowiązku wpisy do bazy danych o odpadach grożą poważne kary

Obowiązek korzystania z kasy fiskalnej on-line nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców, ale warsztaty (dokładniej: „świadczący usługi naprawy pojazdów samochodowych”) należą do pierwszej grupy firm, która musi takie urządzenie wprowadzić. Z kas starego typu mogły one korzystać tylko do 31 grudnia 2019 r. Co ważne: jeśli tylko sprzedajecie części, nie macie obowiązku zmiany kasy.

Dzięki temu, że jest to obowiązek formalny, warsztatowcy mogą ubiegać się w urzędzie skarbowym o dofinansowanie w wysokości 700 zł. Nie wystarczy to jednak na wymianę urządzenia – najtańsze są kasy, które muszą być połączone w trakcie pracy kablem z komputerem. Za markową zapłacicie blisko 1500 zł brutto, za taką z łącznością np. GSM, bardziej rozbudowaną – nawet 3000 zł.

Uwaga: starą kasę trzeba „zamknąć” (w swoim serwisie "kasowym"), a raport dostarczyć w ciągu 5 dni do US. Nową kasę trzeba oficjalnie włączyć do pracy – to również zadanie dla serwisu. Obydwie usługi są płatne (odczyt nawet 246 zł brutto, fiskalizacja – 123 zł brutto), ale w ramach współpracy ze „swoim” serwisem można liczyć na rabat w tym zakresie (np. 50 proc. na odczyt i darmowe uruchomienie). Pamiętajcie też, że zakup kasy fiskalnej wiąże się z umową na serwisowanie urządzenia – chcąc zmienić firmę warto sprawdzić, jakie będą koszty serwisu nowego urządzenia oraz warunki zakończenia współpracy z dotychczasową firmą.

{ "contentSources": [ { "name": "Auto Świat", "idref": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "uuid": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22" } ], "creators": [ { "name": "Andrzej Jedynak", "idref": "613817ce-2555-5313-89a8-69cbff9c060e", "uuid": "613817ce-2555-5313-89a8-69cbff9c060e" } ], "caption": "Koszt kasy on-line w dużej mierze zależy od systemu łączności, najtańsze (co niestety nie znaczy tanie) są kasy wymagające połączenia kablem z komputerem.", "copyright": { "note": "Andrzej Jedynak / Auto Świat", "idref": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "image": { "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/MTY7MDA_/386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734.png", "size": { "height": 92, "width": 66 }, "uuid": "0632e2cc-1479-4f48-b22c-f10d91d9f080", "publicationId": { "ocdnExt": "png", "ocdn": "386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734", "type": "ocdn" } }, "uuid": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf" }, "uuid": "3a7f014d-0601-40f2-ba0e-05f4f36ee7f8", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/N2M7MDA_/a9066118cbfc943c3a310a69021d1c0c.jpg", "publicationId": { "ocdnExt": "jpg", "ocdn": "a9066118cbfc943c3a310a69021d1c0c", "type": "ocdn" }, "size": { "height": 900, "width": 1600, "bytes": 962183 }, "alignment": "center", "available": { "start": "2019-12-22 00:00:00+0100" }, "asyncAdSlot": null } Koszt kasy on-line w dużej mierze zależy od systemu łączności, najtańsze (co niestety nie znaczy tanie) są kasy wymagające połączenia kablem z komputerem. Foto: Andrzej Jedynak / Auto Świat
Koszt kasy on-line w dużej mierze zależy od systemu łączności, najtańsze (co niestety nie znaczy tanie) są kasy wymagające połączenia kablem z komputerem.

Z kasą fiskalną wiąże się jeszcze jedna nowość. Od 1 stycznia 2020 r. na podstawie paragonu nie można wystawić faktury przedsiębiorcy, jeśli jego NIP nie widnieje na paragonie. Nowe kasy mają opcję dopisania NIP-u. Nie ma przy tym problemu z wystawienia faktury osobie fizycznej nie prowadzącej działalności. Ma to ograniczyć wystawianie faktur na „lewe” usługi – wykonane komu innemu.

Podstawa prawna dotycząca konieczności wymiany kas fiskalnych: Ustawa z 15 III 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług; ustawa Prawo o miarach (Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 675, weszła w życie 1 maja 2019 r.); rozporządzenie Ministra Finansów z 29 IV 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. Ust. 2019 r. poz. 816).

Początek stycznia 2020 r. to także moment, w którym nie ma możliwości funkcjonowania warsztatu bez uzyskania wpisu do rejestru BDO (podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami). Warsztat, który wytwarza odpady (w praktyce – każdy) zobowiązany jest do uzyskania takiego wpisu. Jeśli skala działalności nie jest duża (nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na wytwarzanie odpadów) wpis jest najprostszy i bezpłatny – ale obowiązkowy, jako że praktycznie każdy warsztat ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów i przekazywać je do odpowiedniej firmy utylizującej.

W formularzu wypełnić wtedy trzeba dział XII – obejmujący właśnie „wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego”. Pamiętajcie, żeby wpisać możliwie szeroki zakres odpadów, które powstają w warsztacie. Jeśli sprowadzacie pojazdy czy też prowadzicie duży warsztat (z pozwoleniami na wytwarzanie odpadów) wpis będzie bardziej skomplikowany.

{ "contentSources": [ { "name": "Auto Świat", "idref": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "uuid": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22" } ], "creators": [ { "name": "Andrzej Jedynak", "idref": "613817ce-2555-5313-89a8-69cbff9c060e", "uuid": "613817ce-2555-5313-89a8-69cbff9c060e" } ], "caption": "Najprościej uzyskać wpis do rejestru BDO, mając niewielką firmę nie potrzebującą pozwolenia na wytwarzanie odpadów. ", "copyright": { "note": "Andrzej Jedynak / Auto Świat", "idref": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "image": { "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/MTY7MDA_/386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734.png", "size": { "height": 92, "width": 66 }, "uuid": "0632e2cc-1479-4f48-b22c-f10d91d9f080", "publicationId": { "ocdnExt": "png", "ocdn": "386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734", "type": "ocdn" } }, "uuid": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf" }, "uuid": "c5536a6a-673e-4792-b6d2-58e32eb774d3", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/ZWI7MDA_/651553fea41ef269549469e173fef074.jpg", "publicationId": { "ocdnExt": "jpg", "ocdn": "651553fea41ef269549469e173fef074", "type": "ocdn" }, "size": { "height": 900, "width": 1600, "bytes": 872932 }, "alignment": "center", "available": { "start": "2019-12-22 00:00:00+0100" }, "asyncAdSlot": null } Najprościej uzyskać wpis do rejestru BDO, mając niewielką firmę nie potrzebującą pozwolenia na wytwarzanie odpadów.  Foto: Andrzej Jedynak / Auto Świat
Najprościej uzyskać wpis do rejestru BDO, mając niewielką firmę nie potrzebującą pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Uwaga: obowiązek wpisu do rejestru dotyczy już teraz wszystkich warsztatowców – należy się o niego postarać przed rozpoczęciem działalności. Od 2 I 2020 r. można wypełnić go na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl. Urząd ma 30 dni od złożenia wniosku na nadanie numeru. Od stycznia numer BDO powinien widnieć na każdej fakturze, a firma odbierająca odpady bez numeru BDO nie podejmie interwencji

Nadanie numeru BDO załatwia się w urzędach marszałkowskich. Sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO to grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy lub też administracyjna kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.